Criteris generals i procediment per confeccionar les plantilles

Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles…