DENÚNCIA DE L’ARTICLE MASCLISTA DE CORREAL AL SÍNDIC DE GREUGES

QUEIXA ADREÇADA AL SÍNDIC DE GREUGES EN MOTIU DE L’ARTICLE DE CONTINGUT MASCLISTA QUE VA PUBLICAR JOSEP RAMON CORREAL, DIRECTOR DEL DIARI DE TARRAGONA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2016 EN AQUESTA MATEIXA PUBLICACIÓ

La Federació Comarcal de CGT Baix Camp-Priorat i la secció sindical de CGT Ensenyament a Tarragona “Deixem de ser una Illa” ha registrat una queixa a la Sindicatura de Greuges perquè analitzi el contingut sexista i de foment de les agressions sexuals en l’article publicat per Josep Ramon Correal,  director del Diari de Tarragona, i la seva possible vulneració de la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes  i també el codi deontològic periodístic. Corroborats els fets, demanem la retirada de subvencions públiques a aquest mitjà.
El text de la instància és el següent, 

(….)
Que interposa QUEIXAen motiu de l’article de contingut masclista que va publicar el Sr. Josep Ramon Correal, director del Diari de Tarragona, en data 21 de juliol de 2016 en aquesta mateixa publicació. En base als següents fets,

FETS:

PRIMER.- CONTINGUT DE L’ARTICLE PERIODISTIC «SÍ ÉS SÍ, O NO»
El dia 21 de juliol, Josep Ramon Correal, director del Diari de Tarragona, publicava el següent article d’opinió
Sí és sí, o no
Hi ha una màxima del donjoanisme que afirma que si una senyora diu que no, és que potser sí; si diu que potser sí, és que sí, i si diu que sí, no és una senyora. Ara, una campanya de l’Ajuntament de Tarragona vol desmentir aquest principi i ha llançat l’eslògan: “Només el sí és sí”. Un estudi entre el jovent tarragoní ha determinat que tres de cada deu joves enquestats confessa haver presenciat situacions en les quals un noi prova d’encalçar una noia. La campanya vol que el civisme i el respecte imperin en l’oci nocturn. El problema rau notablement en el fet que l’oci nocturn sol estar ben regat d’alcohol, un desinhibidor capaç de fer moltes maleses. D’altra banda, la perícia de la conquesta amorosa requesta molta perseverança. Si donem per bona la sentència que només el “sí és sí”, posarem en perill el futur de la raça humana. En l’amor, com en el màrqueting, la venda comença quan et diuen no. Sempre amb senyoriu, això sí.
SEGON.– CAMPANYA MUNICIPAL «RESPECTA’M»
El text l’escriu com a reacció a la campanya “RespectaM” que ha endegat l’Ajuntament de Tarragona per tal de fer prevenció de conductes sexistes en l’oci de la ciutat, especialment en contextos festius i nocturns. Concretament, els objectius principals inclouen ajudar a reconèixer els abusos sexuals de baixa intensitat, prevenir l’assetjament i apoderar les dones i el seu entorn a què denunciïn i sancionin aquest tipus de conductes sexistes.
TERCER.- CONTEXT ACTUAL, UNA VIOLACIÓ CADA 7 H
Que aquest tipus d’agressions són habituals és una realitat i per aquest motiu molts municipis han iniciat campanyes que van en la mateixa línia. D’aquesta situació se’n feia ressò el diari que Correal dirigeix el dia 19 de juliol amb la publicació de l’article Tres de cada diez jóvenes han sido testigos de acoso sexual a una amiga i que ell mateix esmenta en la seva opinió. D’altra banda, segons les dades del Ministeri de l’Interior, a l’estat espanyol es produeix una violació cada 7 hores.
QUART.- VULNERACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT
Des de la CGT Baix Camp-Priorat i la secció sindical d’Ensenyament de CGT “Deixem de ser una illa” volem denunciar l’alt contingut masclista de l’article i el seu paper en el foment de conductes assetjadores que podrien vulnerar la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes  i també el codi deontològic periodístic. 
El contingut de l’article també entraria en contradicció amb part de l’articulat dels següents marcs normatius:
– Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar de trabajo (2001/2339(INI))
– Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
– Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres
CINQUÈ.- ANTECEDENTS MASCLISTES DEL SR. CORREAL
El caire masclista de Correal ja s’havia detectat en publicacions anteriors on titulava: Esperança, ara sí que estem sortint de la crisi, les dones tornen a criar, o  En comptes de lleis de l’avortament caldria fer-ne per ajudar les dones ano haver d’acudir-hi. I després de la publicació de Sí és sí, o no, encara es reafirmava quan va ser entrevistat a Rac 1, pronunciant “quan una dona diu no, no me la crec”. Que el director d’un diari receptor de diners públics utilitzi el mitjà de comunicació que dirigeix per difondre idees masclistes i legitimi aquests comportaments és especialment greu. Cal tenir en compte que aquesta publicació també arriba als centres educatius del Camp de Tarragona i textos d’aquest tipus dificulten la tasca de conscienciació en termes d’igualtat de gènere i coeducació que es treballen en l’àmbit de l’ensenyament. Considerem que missatges d’aquest tipus no poden estar avalats per la defensa de la llibertat d’expressió, especialment quan el contingut afecta les relacions humanes posant en qüestió la veracitat de les afirmacions o negacions de les dones. I encara menys poden ésser pronunciats pel director d’un mitjà periodístic d’important abast dins el territori. 
SISÈ.- APOLOGIA DEL MASCLISME I DE L’ASSETJAMENT
En l’últim article, que motiva aquesta queixa, hi apareixen assercions que fan apologia del masclisme i fomenten les agressions per raó de sexe. Alguns exemples serien:
-“si una senyora diu que no, és que potser sí; si diu que potser sí, és que sí, i si diu que sí, no és una senyora”, que impliquen una categorització d’allò bo i allò dolent (ser senyora o no ser-ho) i posen en dubte la credibilitat d’una dona quan s’expressa. Per tant, masclisme en la negació del valor de la paraula perquè està emesa per una dona.
-“El problema rau notablement en el fet que l’oci nocturn sol estar ben regat d’alcohol, un desinhibidor capaç de fer moltes maleses”, de la frase se’n desprèn la justificació de les conductes masclistes per consum d’alcohol i foment de les agressions per l’ús del terme “malesa” que es percep més com a entremaliadura i li resta el contingut violent.
 -“la perícia de la conquesta amorosa requesta molta perseverança, Correal defineix la insistència com a positiva quan és clarament una de les expressions de violència que fins i tot s’ha detectat dintre dels protocols de detecció d’abusos sexuals.
“Si donem per bona la sentència que només el “sí és sí”, posarem en perill el futur de la raça humana”, qüestiona la frase de la campanya “RespectaM” i relaciona les relacions consentides amb el risc de continuïtat de la raça humana, legitimant així el qüestionament de la paraula de les dones. 
-“En l’amor, com en el màrqueting, la venda comença quan et diuen no. Sempre amb senyoriu, això sí, relega les relacions a l’àmbit del mercat, amb el missatge implícit de definir la dona com a producte que està a la venda i donant validesa a la insistència amb l’objectiru d’aconseguir el “producte”.
SETÈ.- CONTINGUT DE LA RECTIFICACIÓ DE CORREAL EN L’ARTICLE “NO ÉS NO”
El dia 22 de juliol, Josep Ramon Correal, director del Diari de Tarragona, publicava el següent article d’opinió
No és no
La meva amiga Sogues Niubó, que fa onze anys que treballa en l’àmbit de la igualtat i de la dona a la Diputació de Barcelona em diu que en l’article d’ahir m’he equivocat. La Soguetes (com li diem a la colla) m’explica que «estem molt susceptibles amb el tema dels assetjaments i violacions». I afegeix: «Et faries creus de la violència que hi ha actualment amb els adolescents i els joves. És esgarrifós». Quan un s’equivoca, cal reconèixer-ho. Vaig fer un comentari antic en un context «molt susceptible». En definitiva, el meu article hagués fet gràcia fa quaranta anys quan els usos socials i la moral eren uns altres. Ara no. Perquè com diu la Sogues «no parem de fer jornades i cursos de formació per prevenir la violència». Res més lluny de la meva intenció ofendre ni ferir ningú. A tots aquells que m’han dit «troglodita, llardós, masclista, repulsiu, misogin, xenòfob, assassí de dones…», els demano perdó. No és no. (Menys en política)
VUITÈ- RECTIFICACIÓ EN TO DE JUSTIFICACIÓ I REAFIRMACIÓ EN ELS ARGUMENTS MASCLISTES
Considerem que la resposta de Correal en cap cas pot servir d’atenuant dels fets perquè en el seu contingut el que fa és banalitzar sobre les conductes agressives. Actua com una persona aïllada del món que necessita que algú l’assessori sobre la situació actual sobre aquest tema.
D’altra banda intenta basar la seva defensa en el fet que la resta de la gent és susceptible i també en la contemporaneïtat dels fets, expressant que en temps passats el seu article hagués estat legítim.
Per tot l’exposat, 
SOL·LICITEM:
Des de la CGT Baix Camp-Priorat i la secció sindical d’Ensenyament de CGT “Deixem de ser una illa” demanem a la Sindicatura de Greuges:
1.- que revisi el contingut n’estudiï la possible vulneració de la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes  i també el codi deontològic periodístic. 
2.- quevalori l’agreujant, pel grau d’incidència que té aquest mitjà al Camp de Tarragona, que el text estigui escrit, i s’hagi publicat, pel director del Diari de Tarragona.
3.- Un cop demostrades aquestes vulneracions, demanem al Síndic que mentrestant no hi hagi el cessament o la dimissió de Josep Ramon Correal, 
-Insti la Generalitat de Catalunya a retirar les inversions en publicitat institucional al Diari de Tarragona que el 2015 va representar la quantitat de 239.000€  (dades extretes de l’articled’investigació diari Crític publicat recentment.
-Insti la Generalitat de Catalunya a retirar la inversió de 20.600€ en subscripcions al Diari de Tarragona.
-Instar el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya a retirar la subvenció de 16.102,01€al Diari de Tarragona per la secció de religió dels dissabtes, segons les dades publicades a El Triangle.
-Insti l’Ajuntament de Tarragonai qualsevol altre organisme públic a retirar les inversions publicitàries al Diari de Tarragona així com qualsevol altre tipus de relació, sigui en format subscripció o subvenció.
-Insti els centres educatius a retirar aquesta publicació en favor d’alguna altra amb contingut i tractament coeducador.

Federació Comarcal Baix Camp-Priorat de la CGT
Secció Sindical d’Ensenyament de CGT “Deixem de ser una illa”

25 de juliol, 2016