Educadorxs socials denuncien la falta de 116 professionals als serveis socials de Barcelona

El col·lectiu d’Educadores i Educadors Socials del Serveis Social de la ciutat de Barcelona ha denunciat la burocratització del seu treball, que col·lapsa el seu temps en detriment de l’atenció a famílies en risc, i la manca de 116 efectius, com a mínim, per fer front a l’augment de les necessitats socials.

El col•lectiu explica que la Llei de Serveis Socials de l’2007 preveu dos educadors per cada 15.000 Habitants. Segon les xifres oficials que els ha facilitat l’Ajuntament, referents al darrer trimestre del 2015, és comptabilitzaven 90 educadors repartits pels centres de Serveis Socials de la ciutat. Segons els professionals, amb les dades de població oficials, correspondrien uns 206 educadors/es. La diferència són a els 116 efectius que falten.