Desapareix els PQPI, ara seran Programes de Formació i Inserció

DOGC.22-05-2014: RESOLUCIÓ ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.

Programes de formació i inserció adreçats als joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Durada

Amb caràcter general, la durada dels programes per a la inserció laboral és d’un curs i comprèn un mínim de 750 hores i un màxim de 1.050 hores.

Modalitats

Els programes de formació i inserció tenen tres modalitats:

a) Plans d’iniciació professional.

b) Plans de transició al treball.

c) Programes de formació i aprenentatge professional.

Calendari de preinscripció i matrícula

a) Publicació de l’oferta inicial: 23 de maig de 2014.

b) Període de presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 6 de juny de 2014, ambdós inclosos.

c) Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l’alumne així com a la seva manca d’experiència laboral: del 27 de maig al 13 de juny de 2014, segons convocatòria individual feta pel centre.

d) Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2014, a les 11h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226 de Barcelona).

e) Publicació de les relacions baremades: 17 de juny de 2014.

f) Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 18, 19 i 20 de juny de 2014.

g) Publicació de les relacions baremades definitives: 26 de juny de 2014.

h) Publicació de l’oferta final: 10 de juliol de 2014.

i) Publicació de les relacions d’alumnat admès: 10 de juliol de 2014.

j) Període de matrícula: de l’1 al 12 de setembre de 2014, ambdós inclosos.