Desaprenent. Una mirada feminista a l’etapa secundària

Desaprenent’, elaborada per les cooperatives Coeducacció i Candela, conté un marc teòric i unes propostes d’activitats perquè docents i alumnes reflexionin sobre les rutines i estereotips androcentristes que es donen dins i fora de l’aula.

Descarregar

Quan necessito ajuda per moure una taula la demano als nois perquè pressuposo que tenen més força. I quan necessito endreçar l’aula la demano a les noies perquè pressuposo que són més endreçades. Critico la companya que va mal vestida però no al company que cada matí sembla que acabi de sortir del llit. El dia que a classe parlem de poesia penso que a les noies els interessarà més. Quan explico un fet històric, i acabo només parlant d’homes, blancs, adults i rics, ni m’ho qüestiono ni per tant intento buscar altres referències. Deixo passar que un alumne li digui maricón a un amic, perquè el to és de broma. I també deixo passar que al pati un noi faci befa d’un altre perquè corre com una nena, perquè no és cap paraulota. I si a tutoria surt el tema de la sexualitat, ho agafo inconscientment per la relació entre homes i dones –i la penetració penis-vagina–, gairebé com a única opció. Són accions quotidianes i inconscients, sense mala fe, fruit de la motxilla cultural que arrosseguem de ben petits.

Masculinitat hegemònica, androcentrisme, estereotips de gènere, lgtbifòbia… també a les aules. Això és el que vol trencar la guia Desaprenent, que com el seu nom indica convida als usuaris (en aquest cas, s’adreça sobretot al professorat de secundària) a desfer-se de bona part dels esquemes mentals amb els quals han (hem) estat educats. La qual cosa, admeten les autores, no és gens fàcil. No volem que ningú se senti assenyalat, subratllen. La guia, presentada fa uns dies, és un encàrrec del Districte de l’Eixample a les cooperatives Coeducacció i Candela, les quals fa més de deu anys que treballen en l’àmbit escolar amb formacions i tallers que tenen com a objectiu la transformació dels centres en clau de gènere. La guia és gratuïta i es pot descarregar en aquest enllaç.