Acord parcial del conveni sectorial Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya per a les taules salarials de 2019

La mesa de negociació del IV Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya ha donat llum verda a les taules salarials que s’aplicaran aquest any 2019. L’acord estableix un augment de salari de l’1% a partir de gener i un 1,5% a partir de setembre.

Punts de l’acord

  1. Sindicats i patronals manifesten la voluntat d’incloure en la negociació del conveni mesures que compensin la congelació de les taules el 2018
  2. Increment salarial de l’1% el gener de 2019.
  3. Increment salarial de l’1,5% el setembre de 2019.
  4. Cap categoria professional estarà per sota dels 13.500 euros a partir de setembre de 2019.
  5. Cap categoria professional estarà per sota dels 14.000 euros a partir de gener de 2019

Consulteu aquest pdf amb els detalls de les taules salarials.

S’està negociant el conveni per part de la patronal i els sindicats majoritaris (CCOO i UGT) de forma tancada i allunyada dels centres de treball i dels treballadors i treballadores a les quals afecta.

Amb la intenció de fer front a la situació actual, des del sindicalisme de classe i combatiu, apostem per organitzar-nos des de la base i de forma assembleària i unitària per fer sentir la nostra veu i exigir que el conveni sigui decidit de forma transparent i tenint en compte els i les professionals.