Educació exigeix a les TIS una càrrega enorme de documentació en una antelació mínima

El passat dia 5 de juny els centres educatius amb tècniques d’Integració Social i Educadors/es socials, amb dotació del Programa de complexitat cofinançat per la Unió Europea van rebre una notificació del director dels Serveis Territorials  on els hi comunicava que com a molt tard el 30 de juny han d’entregar la documentació amb la qual  s’acredita l’execució del programa.

Desde CGT Laborals Ensenyament volem expressar la nostra preocupació i queixa pel fet que s’hagi demanat una documentació amb una urgència extrema. Entenem que hi pugui haver circumstàncies excepcionals que requereixen una resposta ràpida, però considerem que en aquest cas no s’ha tingut en compte la raonable planificació i anticipació.

Aquesta demanda ha generat alt grau d’estrès i incomoditat a les treballadores i als equips directius afectats, ja que no es disposa del temps suficient per recollir i preparar adequadament els documents requerits. 

Volem remarcar que, com a professionals compromeses moltes d’elles valoren  la importància de respondre de manera eficient a les necessitats i requeriments de l’Administració. No obstant això, és essencial que les peticions urgents siguin justificades i s’ajustin a la capacitat de resposta de les persones involucrades. En aquest cas en concret, no s’ha rebut informació suficient sobre els motius d’aquesta manca de planificació extrema i si es van considerar altres alternatives per abordar aquesta situació.  

Exigim al Departament que en futures ocasions, s’informi i es comuniqui adequadament sobre la necessitat de documentació a inici de curs i permetent un temps de resposta més raonable. Aquest enfocament ajudarà a millorar la planificació i preparació de les persones afectades contribuint a mantenir una situació més tranquila i harmoniosa als centres educatius.Alhora trobem que aquest requeriment deixa constància que la feina que realitzen les TIS i les Educadores Socials en un centre educatiu és la mateixa, ja que els requeriments al finalitzar el curs són els mateixos. A més, posa clarament en manifest que s’hauria de fer un reconeixement de categoria B de les treballadores TIS ja que el llarg de la jornada laboral, estan realitzant les mateixes tasques que un treballador d’una categoría superior. Desde CGT Ensenyament seguirem reclamant aquesta pujada de categoria per a totes les treballadores laborals del Departament d’Educació.