Els nostres esforços unitaris durant el període de tramitació de la LOE

Les mobilitzacions

Des de principis de curs vam impulsar les mobilitzacions estatals unitàries del professorat interí i substitut amb la Plataforma Intersindical de Profesorado Interino (formada per Confederación de STES, CGT, CIGA, EA-Canarias, AFID-IGEVA, FEDI, INSUCAN, PIDE, SADI, Asociación PNN de Galicia), al llarg de l’octubre i novembre, a fi que la reglamentació de la LOE contemplés l’accés diferenciat (veure Secció Interins/es en aquelles dates).

Tant més després de la signatura el 20/10/05 de l’acord amb el MEC sobre condicions laborals de FE-CC.OO., FETE-UGT, CSI-CSIF, ANPE, FE-USO y Federación S.A.P. -considerades pel MEC com representatives en el nostre sector-, que vam rebutjar frontalment. (http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/Acces__2_oct_05.pdf)

Per últim, i coincidint amb una jornada de mobilitzacions que impulsaven tant els STES com el Sindicato de Estudiantes a nivell estatal, vam impulsar la jornada de vaga del 14 de desembre.

Negociacions amb els grups parlamentaris:

Des de la Plataforma Estatal de la Escuela Pública, i amb l’assistència a l’entrevista de Sind. de Estudiantes, CGT, Mov. de renovación pedagógica, CCOO, STES, CEAPA y UGT, es va mantenir reunió amb el grup parlamentari d’IU el 13 d’octubre. Malgrat els compromisos d’esmenes que consideraven imprescindibles per a que IU recolzés la llei -finançament, religió, control dels concerts…-, no hi va haver al nostre entedre el recull de les aspiracions presentades. Apart es van negar a abordar qualsevol posicionament sobre les condicions laborals del professorat, argumentant que això anava per un acord entre el MEC i els sindicats majoritaris, i que hi havien diferències respecte la forma d’accés entre els sindicats presents a la Plataforma.

En efecte, va haver de ser amb la Plataforma Intersindical de Profesorado Interino com vam seguir infructuoses negociacions amb els diferents grups parlamentaris al senat per a que es contemplés un accés diferenciat.

Amb el mateix objectiu, hi va haver negociacions amb el CHA per part dels nostres companys de la federació aragonesa d’ensenyament de CGT, malgrat que a la seva esmena tampoc ho va recollir.

Per una educació laica
Seguint tractant d’unificar esforços, vam impulsar la Plataforma Sociedad Laica i la convocatòria de la roda de premsa del 24 de novembre a la seu de la CEAPA a Madrid, amb l’assitència de Europa Laica, STES, IU, MRPs, Sindicato de Estudiantes y CGT. Nosaltres vam seguir la nostra campanya contra la religió als centres, i es van succeïr mobilitzacions -algunes d’unitàries- sobretot a Andalucia.