En defensa dels drets humans i d’un exercici docent crític i lliure a les presons catalanes

Tal i com ha publicat avui La Directa, al juny de 2020 la direcció del Centre Penitenciari Mas d’Enric va advertir un docent que el Departament de Justícia l’havia investigat arran de les seves manifestacions públiques contràries al sistema penitenciari i també pel fet d’haver estat en contacte amb diverses entitats defensores dels Drets Humans. Des de Justícia es demanava que el docent abandonés aquests posicionaments si volia continuar treballant en el centre penitenciari. 

Des de CGT Ensenyament volem respondre les explicacions oficials que va donar el Director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de Tarragona davant la denúncia pública per part del treballador: 

En primer lloc, rebutgem el posicionament ambigu i fàcil que ha pres el Dept. Educació afirmant que no és un tema que els interpel·li ja que “fa referència a la normativa interna de funcionament del centre penitenciari” i que per tant “no afecta directament al bon funcionament del CFA Pau Casals”. Ans el contrari, des del sindicat considerem els fets com una ingerència inacceptable a la tasca docent d’un treballador públic i instem el Dept. Educació a rectificar i a prendre totes les mesures necessàries per garantir el respecte als drets fonamentals més bàsics de les persones que exerceixen com a docents en escoles d’adults ubicades dins els centres penitenciaris catalans. 

En segon lloc, no concebem que s’investigui un funcionari públic pels seus contactes amb entitats defensores dels Drets Humans quan, precisament, el respecte absolut als Drets Humans hauria de ser un motor constant a tota acció educativa. En aquest sentit, fins i tot la LEC contempla el respecte als Drets Humans com un dels principis rectors del nostre sistema educatiu. 

A més, si tenim en compte que les presons són espais opacs i, per tant, on la possibilitat de vulnerar drets es multiplica (només cal llegir l’últim informe del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa sobre les presons espanyoles), aquest principi rector de defensa dels Drets Humans hauria d’estar-hi més vigent que enlloc. 

Finalment, i partint d’aquest cas concret, volem fer una crida genèrica a totes les mestres i professores dels centres penitenciaris, a les direccions d’aquests centres de formació d’adults i al Departament d’ Educació, a estar alerta davant possibles ingerències per part del Departament de Justícia a la tasca docent. No podem permetre que els agents a qui toca defensar el dret a l’educació a les presons, cada vegada més malmès i que experimenta un evident retrocés, cedeixin davant la institucions penitenciàries, quan el que s’espera d’ells és que el defensin. 

Federació d’Ensenyament de CGT Catalunya 

29 de setembre de 2022