Ens sobren els motius per fer vaga general feminista el 8M

esquerda_vaga_general_8m.pdfDes de fa temps el moviment feminista i les organitzacions que ens definim feministes hem iniciat un procés per a NO CALLAR MÉS, NO CALLAR DAVANT DEL SISTEMA PATRIARCAL, que ens està assassinant, explotant, culpabilitzant I hem decidit donar visibilitat a totes les violències que patim les dones de tot el món, en tots els àmbits i espais de les nostres vides: a la llar, la feina, els espais públics: transport, carrers, places; amb la parella, la família, l’entorn laboral, l’educació, la societat i les institucions de l’Estat, a causa del sistema patriarcal i capitalista que vivim i patim.
I col·lectivament ens hem mirat i hem començat a posar paraules al que totes, en un moment o altre, d’una manera o altra, hem viscut.

Ens hem aixecat ben fortes i JUNTES PER eradicar i soscavar el Sistema PATRIARCAL i EL CAPITALISME que ataca fonamentalment, la dignitat de les dones. I diem PROU.

Juntes, hem decidit no callar: i denunciar la violència institucional exercida contra les dones que es troben en situació de vulnerabilitat, provocada per una situació de treballs precaris i atur, desnonaments, i pobresa energètica.

Juntes hem decidit no callar: perquè s’eliminin totes les traves existents per a les dones que estan en situació irregular administrativa, a causa de la Llei d’Estrangeria, perquè puguin accedir a les mesures d’atenció integral i protecció efectiva en situacions de violències masclistes

No callarem i continuarem exigint polítiques públiques i serveis amb una perspectiva integral feminista. Cal que s’implementin adequadament i que es dotin dels recursos necessaris.

Aquest procés que estem duent a terme unides, contra el patriarcat i disposades a donar la batalla per construir unes vides millors, ens porta a plantejar una VAGA GENERAL FEMINISTA TOTS els 8 de març: Dia de la dona treballadora

I com entenem i volem fer entendre a tot arreu, que el món no funciona sense nosaltres, volem PARAR-HO TOT I DEMOSTRAR AL MÓN, als governs, a la societat que som imprescindibles, que sense nosaltres el món no funciona, sense nosaltres no hi ha ni producció ni reproducció. Volem fer vaga per aturar el món.

L’objectiu és aturar la vida en tota la seva extensió i visibilitzar el paper protagonista que tenim les dones en l’engranatge d’aquesta vida. La vaga general feminista es planteja – tal com ja es va fer l’any passat-com vaga laboral, convocant a tota la classe treballadora; vaga de cures, que evidenciï la sobrecàrrega i invisibilitat de les cures, l’absència de corresponsabilitat en el treball domèstic i de cura i permeti la visibilitat màxima de les dones; de consum, la millor eina per lluitar contra el capitalisme i potenciar l’economia feminista que posi la vida al centre; i estudiantil, buscant el suport i convocatòria dels sindicats i organitzacions estudiantils.

VOLEM FER VAGA PER ATURAR EL MÓN
COM A CGT hem convocat i ens adherim a la VAGA GENERAL FEMINISTA 8M 2019

Les dones a l’àmbit laboral de l’ensenyament

En primer lloc cal partir d’una premissa molt important com a professionals de l’educació:

Volem i lluitem per una educació pública, laica i feminista, exigint recursos reals i suficients per a la formació en coeducació, entre d’altres.

Volem un sistema educatiu que reconegui tota la nostra diversitat, com a dones lesbianes, bisexuals, transsexuals, intersexuals, sense gènere, queers, etc. És cert que tots els continguts curriculars en els centres educatius porten el segell de la igualtat, però poques vegades recullen la coeducació.

La coeducació no és, però, un mètode pedagògic, sinó una manera de veure la
relació educativa entre les i els mestres i els nens i nenes i d’impartir els continguts de qualsevol matèria curricular visibilitzant les dones i la seva aportació al món i a la vida. Coeducació és formar indistintament nens i nenes, sense estereotips d’aptituds o actituds, educant-los a entendre els altres, i respectant les diferències. En definitiva coeducar és educar persones.

A nivell laboral :

La nostra és un bon exemple de feina feminitzada (docents, personal de suport i PAS)
(proporció homes/dones). I malgrat sembli que dins del nostre sector no existeix una “demostrable bretxa salarial”, igual salari per homes i dones, mateixes hores de feina , existeixen alguns aspectes , que queden invisibilitzats sense que els hi donem cap importància.

I son aquests aspectes pels que lluitem per aconseguir millores dins el nostre àmbit.

 • Reclamem que no menystingui ni penalitzi la maternitat ni la cura:
  • Que es reverteixin les retallades en educació, en concret aquelles que afecten majoritàriament les dones, com per exemple la reducció de jornada per cura d’un fill de fins a 6 anys cobrant el 100% del sou (amb les retallades ara és el 80%) i per cura d’un fill de fins a 1 2 anys, cobrant un 80% (ara és un 60%).
  • Que les reduccions de jornada per cura de fill o de familiar depenent (dret bàsicament demanat per les dones) no suposin un perjudici per a les dones en calcular les pensions de jubilació. Sense penalitzacions en les reduccions de jornada
  • Que els centres respectin de forma sistemàtica l’hora de reducció de lactància (al començament o al final de la jornada) quan es fan els horaris.
  • Que es cobreixin les reduccions de jornada per cura de les TEIs. La política de les retallades condemna les treballadores afectades, la resta de la plantilla i l’atenció a l’alumnat a la precarietat i el sobreesforç, sobretot en els CMC.
  • Que es garanteixin els drets de les dones embarassades. Des de l’aparició del Decret de plantilles,els casos de docents embarassades no contractades s’han incrementat. Exigim la retirada d’aquest Decret de plantilles que dona peu a l’arbitrarietat en la contractació i que perjudica doblement les dones interines.
 • Cal assenyalar també que els càrrecs de responsabilitat i direcció, la majoria de vegades son ocupats per homes, quan el percentatge de professorat masculí és molt inferior.
 • Denunciem els concerts amb escoles de l’OPUS, que paguen amb diners públics plantilles de docents que exclouen les dones. (Sentència de la Inspecció de Treball contra el procés de selecció de personal de l’escola Viaró).
 • Demanem formació específica per als docents en coeducació dins de l’horari lectiu.

A nivell d’educació

Al mateix tremps, al marge de les nostres demandes a nivell de discriminació laboral, ens trobem que cal treballar per aconseguir una veritable educació feminista. L’escola no resta al marge de la realitat social, és un microcosmos que es ressent de les xacres socials i institucionals.

 • Una de les tasques d’escoles i instituts és intentar trencar el cercle viciós; destaquem la funció preventiva de l’escola en la construcció d’una societat més lliure, respectuosa i justa.
 • Creiem fermament que cal promoure iniciatives que incorporin una òptica feminista en la línia d’acció sindical, impulsar l’estudi i la reflexió a l’actual sistema escolar i que la coeducació ha de ser un eix transversal en el currículum educatiu.
 • És hora de fer complir el “Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu” del Departament d’Ensenyament.
 • Repensar els models i estereotips de gènere. Atenció al col. lectiu LGTBI.
 • Promoure l’educació afectivosexual com a matèria curricular.
 • Control dels llibres de text i material educatiu per evitar models indesitjables.
 • Llenguatge Inclusiu. Cal que anem utilitzant i ensenyant a utilitzar en tot moment un llenguatge inclusiu, on es respecti i es contempli el femení i on sempre que es pugui es faci servir el genèric.
 • Repensar els espais de l’escola en clau d’equitat: els patis actuals situen en el centre de l’activitat i l’atenció pública els nens; les nenes ocupen una posició de satèl·lit, subsidiària.

Cal anar a l’arrel del problema,el gran repte és aconseguir el compromís social i polític per caminar cap a un sistema més just, igualitari i lliure. CONTINUAREM LLUITANT PER ACONSEGUIR UN MON MILLOR, FEMINISTA, I LLIURE.

img-20190207-wa0057.jpg