Entra en vigor el tercer conveni del lleure educatiu i sociocultural

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat el Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural, d’obligat compliment a partir del divendres 10 de juliol de 2015, i amb efectes retroactius pel que fa a les taules salarials des de setembre de 2014. Les empreses i entitats tenen un termini de dos mesos a partir d’aquesta data per abonar als seus treballadors la diferència entre els salaris pagats i els increments fixats a partir de setembre de 2014 i gener de 2015. Les entitats signants del conveni són, per la banda sindical, CCOO i UGT i, per la banda patronal, l’ACCAC, la Confederació i l’Acellec.

La negociació del conveni ha estat molt llarga a causa, fonamentalment, de les desavinences entre la part sindical i la part patronal pel que fa als salaris. Cal tenir en compte que l’anterior conveni va finalitzar el desembre de 2010, en el moment més agut de la crisi econòmica. Finalment, ambdues parts han pactat un increment salarial del 0,5% a partir del setembre de 2014, un altre 0,5% a partir de gener de 2015 i una tercera puja, també del 0,5%, el setembre de 2016. La signatura es va produir el 10 de març de 2015, moment en que es va iniciar la seva tramitació, culminada el 10 de juliol amb la seva publicació al DOGC.

El conveni presenta també una nova classificació professional, el canvi més significatiu de la qual és la incoporació, per primera vegada, de la figura de l’informador juvenil, un perfil professional de llarg recorregut però que fins ara no havia vist reconegudes les seves especificitats. El nou text introdueix també canvis en el règim sancionador, precisa millor la jornada irregular i adapta el calendari laboral al calendari escolar en el cas dels serveis al sistema educatiu.

Per mirar el conveni clica sobre l’enllaç
iii_conveni_lleure_educatiu_sociocultural.pdf