Adjudicacions de destinacions provisionals 2015-2016 (nomenaments d’estiu)

Ja s’ha fet pública la resolució provisional d’adjudicacions i hi haurà 3 dies per reclamar.

L’accés a la publicació es fa amb el mateix usuari utilitzat per fer la sol·licitud. A més de les participants, poden accedir-hi les directores dels centres.

El termini de reclamacions és del 15 al 17 de juliol, ambdós inclosos.

A finals de juliol sortirà la resolució definitiva.

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2015-2016.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2015 i finalitzaran el 31 d’agost de 2016, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.