Escoles de Música Muncipals en lluita

CGT CEB-IMEB donem suport a les escoles de música municipals que s’estan veient atacades des de l’Ajuntament de Barcelona a través del nou plec de condicions per al concurs de les escoles externalitzades amb un pla que canviaria el funcionament de les escoles públiques i externalitzades tot minvant la qualitat dels ensenyaments de música de la ciutat de Barcelona. 

Els principals esculls que hi veuen tant les families com els claustres de les escoles són:

  • No hi ha cap avaluació prèvia que justifiqui el canvi de model.
  • Reducció radical de la càrrega lectiva mitjana.
  • Es planteja fer més activitats amb les mateixes hores i recursos.
  • Es vol afegir altres disciplines (dansa i teatre) a les EMM, però sense afegir-hi hores.
  • El professorat  haurà d’anar a fer classes de primària. Amb les hores que falten a cada professor, ja que al eliminar les classes individuals i treballar només en grup les hores lectives del professorat quedarien reduïdes.
Fins ara les escoles i les AMFAs s’han organitzat per fer pressió i aturar el pla. Compartim el manifest que han fet arribar a polítics i tècnics, i la recollida de signatures.

Les direccions estan pendents d’una reunió amb l’administració el proper 4 de març. Si no s’aturen els plecs, emprendrem accions i mobilitzacions per tal de conservar un model de les escoles municipals de música que tota la comunitat educativa vol conservar. 
PER UN MODEL D’ESCOLES DE MÚSICA CONSENSUAT, DE GESTIÓ DIRECTA I DE QUALITAT. 
#lamusicanoestoca