Esquerda sobre l’avantprojecte de Llei del Ministre Wert, la LOMCE