Estadis de promoció docent (Sexenis/Novenis)

Els estadis de promoció docent (antigament anomenats sexenis) son increments del sou per antiguitat i per obtenció de crèdits.

Per tal d’aconseguir-los, s’han de sol·licitar i s’han d’obtenir crèdits que computen en diferents apartats. 
MÉS INFORMACIÓ


Aconsellem sol·licitar-los amb 2 mesos d’antelació perquè no es cobren amb caràcter retroactiu i un cop sol·licitat es cobren al mes següent d’haver complert els 6 o 9 anys de servei. Per tant, es cobra després d’haver complert 6 o 9 anys més un mes de serveis.

Els funcionaris de carrera podran assolir com a màxim cinc estadis.

També es reconeixen els anys de serveis prestats a d’altres administracions, però aleshores s’han d’anar a convalidar al Consorci d’Educació

Informació:
http://www.edubcn.cat/rcs_gene/74_2_sexennis_1.pdf 

Sol·licitud:
http://www.edubcn.cat/rcs_gene/74_estadis_sexenis_revisat_2015_3_reader.pdf

Per altra banda, els trienis son automàtics, son un increment de sou per cada 3 anys treballats. No s’han de sol·licitar, però comproveu a la nòmina que estiguin contats correctament perquè de vegades s’equivoquen.