Excuses, mentides i deutes: la UAB incompleix amb la Seguretat Social i Hissenda

El discurs habitual en els successius Equips de Govern de la UAB, incloent-hi el de Ferran Sancho, s’ha escudat en la falta de fons al pressupost per no realitzar determinades polítiques, o bé per portar-ne endavant unes altres.

Les excuses per falta de pressupost han servit per implantar un Model de Dedicació Docent que comporta una sobrecàrrega de dedicació lectiva al PDI. O per implantar una suposada “racionalització” de llocs del PAS. O per tenir un argumentari de cara al Model de Plantilles de Departaments que es pretén imposar, i les implicacions del qual requerirà una anàlisi més en profunditat.