Exigim la municipalització de les Unitats d’Escolarització Compartida. L’exemple de la Seu d’Urgell com a cas paradigmàtic

Municipalització de les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC). Una necessitat vital per a la millora de la qualitat educativa del sistema educatiu públic català. L’exemple de la Seu d’Urgell com a cas paradigmàtic.

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) són serveis públics que el Departament d’Ensenyament ha externalitzat mitjançant la gestió privada. Són un servei públic privatitzat per mitjà del qual s’escolaritza en un espai extern al centre habitual aquell alumnat amb risc d’exclusió social, per tal d’aconseguir que continuï amb la seva preparació acadèmica per l’assoliment de l’ESO.

Ara, en aquest context de crisi sanitària, el Departament d’Ensenyament, arrel de la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març i del DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març emès per la presidència de la Generalitat, ha decidit suspendre, de manera temporal fins que acabi aquesta situació d’excepcionalitat, els contractes que tenia amb les empreses que gestionen aquests serveis, com per exemple la Fundació Pere Tarrés que és una de les que monopolitza aquestes unitats. Aquesta decisió no afectarà als treballadors i treballadores ja que el Departament d’Educació ha garantit pagar-los els sous donat que segueixen fent teletreball, aspecte molt important tenint en compte l’alumnat que atenen.

Aquest servei públic, a la Seu d’Urgell, està privatitzat i gestionat per l’empresa ASPID. Aquesta gestió no ha estat exempta de polèmiques ja que des de la CGT Ensenyament Lleida es va denunciar l’empresa que gestiona la UEC davant inspecció de treball i també de manera pública, es van visibilitzar i van sortir a la llum diferents situacions de precarietat en la gestió del servei, tant per la qualitat global que oferien a l’alumnat com per les condicions laborals de les dues persones que hi treballaven. A més, en aquest context i per tal de sensibilitzar, informar a la ciutadania va néixer la Plataforma per una Gestió Pública de la UEC de la Seu d’Urgell. Aquesta plataforma ha organitzat actes, xerrades i reunions per tal d’explicar la situació de vulnerabilitat que patia aquest servei públic i va demanar la seva municipalització immediata per garantir tant la continuïtat com la qualitat.

A més, es va aconseguir que aquest tema es tractés dins l’ajuntament gràcies a una moció que va presentar la CUP Alt Urgell al consistori municipal. Això va ocasionar que els partits polítics entressin en negociació amb el Departament d’Educació per tal de buscar una solució. Doncs bé, sembla ser que finalment han aconseguit el seu propòsit, perquè segons informacions que han arribat tant a la CGT, a la CUP i a la Plataforma, a partir del 30 de juny ASPID no seguirà gestionant aquest servei i passarà directament a mans de l’Ajuntament de la Seu que serà l’encarregat de la gestió i contractació del personal. Des dels tres col·lectius es feliciten per la feina feta i encoratgen a l’Ajuntament a ser ferm i garantir la qualitat d’aquest servei públic a partir del proper curs, aspecte que l’alumnat i la ciutat pirinenca es mereix.

Arribats a aquest punt i tenint en compte com ha anat la situació de la UEC a la Seu d’Urgell durant aquesta situació de suspensió temporal dels contractes en totes les UEC de Catalunya, des de CGT Lleida, la CUP Alt Urgell i la Plataforma per una Gestió Pública de la UEC de la Seu d’Urgell demanen al Departament d’Educació i al seu cap Josep Bargalló:

1. Que es gestionin de forma pública, com es preveu fer a la Seu, totes les UEC catalanes i que passin a municipalitzar-se de manera directa pel Departament d’Educació, per Consells Comarcals o per Ajuntaments locals, fent així ús de la gestió i contractant directament a les persones que treballaran en aquests serveis educatius.

2. Que es garanteixi que, arribats a setembre, i amb l’excusa de la crisi econòmica, no retallaran ni una sola UEC. Ja sabem que els més febles sempre són els que reben primer, i ja sabem que l’educació d’aquest país està mancada de recursos humans i materials per atendre a l’alumnat més desfavorit.

Abril 2020

CGT LLEIDA, PLATAFORMA PER UNA GESTIÓ PÚBLICA DE LA UEC DE LA SEU i CUP ALT URGELL