Fotos concentració St Jaume 12/05/09

ELS SINDICATS

USTEC•STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT i CGT

ENS CONTINUEM OPOSANT AL PROJECTE DE LEC I A LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENT

El Conseller d’Educació, Sr. Ernest Maragall, davant el rebuig manifestat de manera reiterada per la majoria del professorat i de la comunitat educativa, en contra del projecte de la nova llei d’educació, enlloc d’introduir canvis que anessin en la línia d’enfortir l’ensenyament públic i de resoldre els problemes plantejats en els centres, ha optat per fer una aliança amb CiU i pactar una llei que promou un model de creixement de la iniciativa privada sostinguda amb fons públics.

Lamentem profundament que el PSC i ERC hagin buscat el suport d’un partit de dretes per tirar endavant una nova Llei d’Educació, enlloc de buscar acords amb els sectors representatius del professorat i la comunitat educativa i amb els sectors progressistes que defensen un sistema educatiu de qualitat que faci possible la igualtat d’oportunitats i la integració social per aquells sectors més desafavorits.

El text pactat de la nova llei implica:

• La generalització dels concerts sense cap límit i sense un compromís clar en el compliment de les seves obligacions socials.

• La LEC promou un model de creixement de la iniciativa privada sostinguda amb fons públics.

• L’ampliació dels concerts a l’etapa del 0-3,

• L’establiment de nous concerts per l’etapa post-obligatòria: Batxillerat i Formació professional,

• la permissivitat en la segregació per sexes, el que implica que no hi ha cap voluntat de rescindir els concerts en aquells centres d’elit que, a més, escolaritzen de manera separada als nens i nenes.

• L’establiment de mecanismes pels quals es destini diner públic per la nova construcció de centres privats concertats

• No promou ni garanteix l’equilibrada escolarització de l’alumnat entre les dues xarxes.

• Imposa unes condicions de treball del professorat sense acord amb la representació legal del mateix i es carrega la negociació col•lectiva.

• Continua mantenint els demés aspectes ja abastament criticats pel professorat i la comunitat educativa.

La proposta de LEC debatuda al Parlament ha derivat cap a les postures més conservadores anomenant una “llei de país” a un projecte que s’emmiralla en països amb els sistemes més segregadors, on fracassen la qualitat, l’excel•lència, l’equitat i la cohesió social.

És, per tant del tot imprescindible continuar mostrant el nostre rebuig a aquesta llei i estar molt atents al seu desplegament.

D’altra banda, el Conseller continua imposant mesures que, de manera totalment unilateral, i amb l’excusa de la crisi i la manca de pressupost, pretén empitjorar les condicions laborals del professorat dels centres públics així com devaluar la seva qualitat. Mesures que atempten contra les plantilles dels centres, suposen una reducció efectiva de professorat, impliquen un augment de les hores de treball en detriment de la tasca de tutoria i coordinació pedagògica.

El Departament pretén:

Retallar les plantilles dels centres.
Imposar de manera “presumptament voluntària” les hores extres al professorat
Retallar l’oferta pública, tancant grups en els centres públics.
Fer desaparèixer l’oferta de batxillerat nocturn.

Davant aquesta situació les organitzacions sotasignades manifestem el nostre més absolut rebuig a les mesures que el departament està proposant aplicar. Aquestes mesures van més enllà de la crisi, la seva implementació suposa carregar el pes de la crisi sobre el professorat i l’ensenyament públic i superada aquesta seran molt difícil de redreçar. A més són mesures, que no aporten solucions a les necessitats i mancances de l’ensenyament públic, ans al contrari van encaminades a deteriorar la seva qualitat actual.

Tot plegat ens porta a fer una crida al professorat i a tota la comunitat educativa per continuar mobilitzant-se i a ens obliga a fer una

NOVA CONVOCATÓRIA DE VAGA PEL DIA 10 DE JUNY

I A CONTINUAR DEMANANT LA DIMISSIÓ DEL CONSELLER MARAGALL

NO A LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ:

1.- No volem aquesta Llei
2. – No a la desregularització horària. No a l’augment de la jornada lectiva
3.- No a la disminució de l’oferta pública d’ocupació. Ampliació dels pactes d’estabilitat.
4.- Cobriment de totes les substitucions des del primer dia.
5.- No a la retallada de plantilles.
6. – No a la massificació. Increment de la construcció de centres públics
7.- No als incompliments del departament d’educació
8.- No al tancament de grups en els centres públics.
9.- No a la supressió dels Batxillerats nocturns

CCOO USTEC•STEs ASPEPC-SPS FETE-UGT CGT