FPA. Menys recursos: més llistes d’espera!

Menys recursos: més llistes d’espera!

La incidència de la crisi i el major nombre de persones aturades s’ha començat a notar també en els centres d’educació de persones adultes (EPA), que han vist com creixia una demanda de cursos. Si el darrer curs ja es denunciaven milers de sol•licituds que van quedar sense plaça, aquest curs estem més lluny encara de garantir l’elemental dret a l’educació. El Departament d’Educació ha congelat totes les plantilles i amb elles l’oferta de places. Dins d’aquesta demanda, cal remarcar la presència de llistes d’espera de les titulacions bàsiques i troncals -com el GES i les proves d’accés a cicles-, titulacions que permeten accedir a nous llocs de treball, així com a les llengües per a nouvinguts i informàtica. A data d’avui tenim comptabilitzades unes 7.500 persones que no han pogut accedir a les places dels CFA i AFA.

A la ciutat de Barcelona, el Departament d’Educació, a través del Consorci d’Educació ha començat un pla de reconversió de l’EPA a la ciutat. De moment i per sorpresa ha tancat l’AFA Consell de Cent aquest estiu, deixant el barri de Poble Sec sense Escola Pública d’EPA. No s’ha començat bé i si aquest és el camí que ha de seguir l’anunciada reestructuració de l’EPA a la ciutat de Barcelona, molt ens temem que molts ciutadans i ciutadanes de la ciutat es quedin sense el dret a una plaça pública d’EPA.

Així mateix pel que afecta el professorat, les plantilles dels centres no s’han cobert a 1 de setembre, que comencen les activitats de preparació i programació del curs, sinó molt avançat el setembre; fins i tot amb les classes començades, amb els problemes que es deriven d’organització del curs. També i seguint les instruccions per a tota l’educació publica s’ha vist una precarització laboral més gran, amb contractes de treball per menys de 500 euros (substitucions per reduccions d’1/3 de jornada) que mai havíem tingut.

El Departament a més està d’esquenes a la realitat de l’EPA, fins i tot d’esquenes a reconèixer –com ho fa a altres ensenyaments com música o idiomes- l’especificitat de l’EPA i els ritmes diferents en el processos de matriculació. El Departament força una matriculació seguint rígidament les pautes de les etapes obligatòries, però aquesta no és la realitat de les persones que fan EPA. D’aquesta manera un 50% de la feina de matriculacions del període maig/juny, no serveix per a res al setembre, on es modifica substancialment la demanda. Des dels centres s’ha demanat reiteradament que per a l’EPA pública es donin les mateixes facilitats i flexibilitat que el Departament reconeix a l’Escola Oficial d’Idiomes, per exemple, o com fan la totalitat d’ensenyaments que van adreçats a persones adultes.

En resum, un inici de curs nefast.

* La Mesa de l’Educació de persones adultes està formada pels sindicats d’ensenyament USTEC-STEs, CCOO i CGT, i pels representats del professorat de les escoles públiques de persones adultes.