Front a les greus irregularitats al Consorci de serveis socials de Barcelona denunciem els fets a la fiscalia

El passat mes d’octubre vàrem denunciar públicament greus irregularitats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Cssbcn); sobresous per centenars de milers d’euros, contractacions a dit de personal, contractacions de serveis socials públics de forma fraudulenta i també a dit a empreses i fundacions amb gerents investigats per corrupció i del mateix partit que els gerents del Consorci, a més de grans desajustos en pagaments i facturació per valor de diferents milions d’euros que diferents auditories posaven al descobert.

Si bé és veritat que malauradament algunes irregularitats comptables ja no serien punibles i haurien prescrit segons el mateix “Tribunal de cuentas” i que d’altres s’han anat esmenant segons la Sindicatura de Comptes, hi ha encara dos fets demostrats que creiem molt greus; la contractació a dit de diferents Caps de Servei amb fixesa laboral des del primer dia sense cap oposició ni concurs públic, i els complements salarials abonats per sobre conveni a la majoria d’aquests comandaments.

Tal i com ja va respondre l’Oficina Antifrau pel que fa als complements per sobre conveni abonats principalment als Caps de Comandament, “cal analitzar possibles responsabilitats mitjançant informe jurídic” a més de “sol·licitar a la Presidenta del Consorci (la Consellera del Departament de Drets Socials) informació sobre les actuacions endegades respecte l’eventual responsabilitat comptable en l’abonament de complements a personal laboral no previstos en els convenis aplicables al Consorci”.

Recordem com aquests plusos fraudulents van ser, només pels 3 anys fiscalitzats amb auditoria, de 352.379,97€ per l’any 2015, de 328.726,40€ per l’any 2017 i de 256.000€ l’any per 2019, però que les auditories afirmaven com aquests sobresous s’haurien pagat des de l’inici del Consorci, o sigui que s’haurien donat durant més de 10 anys, i estaríem parlant de més de 3 milions d’euros de pagaments en sobresous irregulars.

D’altra banda, l’auditoria del 2017 també afirmava que pel que fa al procediment de selecció de personal “no hi ha evidència que es doni compliment als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i concurrència que estableix la normativa bàsica”.

En aquest sentit, denunciem com després de sol·licitar com a CGT primer i després des del Comitè d’Empresa, la documentació administrativa per la qual es van acordar els concursos de promoció de la majoria de Caps de Comandament, l’empresa ens va respondre “que no disposa de les valoracions concretes d’aquesta selecció”.

És molt greu que una entitat pública com el Consorci no tingui cap procediment de caràcter administratiu de com es van fer aquestes contractacions que a més contemplen sobresous per sobre conveni, per això denunciem com la majoria d’aquests caps de comandament des del nostre punt de vista es troben contractats de forma irregular i a dit, i com entre aquests hi ha diferents excàrrecs públics i destacats membres d’ERC que a més de cobrar sobresous per sobre conveni tots aquests anys, estan en una relació contractual de fixesa laboral des del primer dia del seu contracte sense fer cap concurs, mentre que la majoria de treballadores ens trobem en una situació de precària temporalitat i interinatge en frau de llei, amb alguns treballadors amb fins a 25 o 30 anys d’antiguitat, sense ser fixes, i podent perdre la feina en qualsevol moment.

Destaquem la gravetat d’aquestes denuncies totalment corroborades, i més en una de les entitats públiques més grans del país en matèria de serveis socials, en un context de greu crisi social i econòmica que es va patint durant els darrers anys.

Per tot això, després de les falsedats dites i les pilotes fora que van donar a les seves compareixences al Parlament de Catalunya els diferents gerents del Consorci, principalment els dos responsables d’aquests fets, el Sr Ramon Lamiel i el Sr Josep Pera, considerem una obligació ètica i moral per part del nostre sindicat denunciar aquests fets a la Fiscalia.

Sector Social CGT Ensenyament, setembre 2022