Funcionament centres privats 2011-12 d’infantil, primària i especial