Funcions educador/a social a centre educatiu

Segons la convocatòria laboral EDU199120 – 75 educadors/es socials, B-18 de l’agost del 2020, les funcions que corresponen a l’educador o educadora social d’un centre educatiu són:

– Garantir que l’acollida en el centre educatiu de l’alumnat en situació de vulnerabilitat social es desenvolupi en un entorn segur i protector, amb un tracte afectiu i una atenció personalitzada.
– Vetllar perquè els infants i els adolescents assoleixin els nivells acadèmics propis de la seva edat, motivant-los i acompanyant-los en les tasques que han de dur a terme, en coordinació amb els tutors/es.
– Donar suport a l’equip docent en l’atenció, detecció i prevenció de situacions i conductes de risc dels alumnes.
– Assessorar l’equip directiu davant situacions d’absentisme de l’alumnat, d’acord amb els protocols establerts i en coordinació amb la resta de professionals.
– Donar suport als tutors/es en la relació amb les famílies i l’entorn.
– Intervenir per ajudar els infants i els adolescents atesos a desenvolupar el sentit de
responsabilitat necessari per a la seva seguretat personal, autoestima i responsabilitat davant la comunitat.
– Afavorir la integració en els principals contextos de socialització: escolar, formatiu, laboral, sanitari, esportiu, de lleure i cultural, mantenint alhora l’entorn social d’origen, sempre que això sigui beneficiós.
– Coordinar les actuacions amb els agents educatius, socioeducatius i de salut del territori que integren la xarxa socioeducativa.
– Promoure el desenvolupament de programes específics de Salut, d’Igualtat i de prevenció de violències.
– Implicar les famílies en el projecte educatiu de l’infant o l’adolescent i en el projecte de centre motivant la seva participació i incloent-les en el procés.