Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre

Aquesta publicació intenta motivar i facilitar la reflexió dels centres educatius sobre els estereotips i els continguts sexistes, donar pautes per analitzar els currículums i facilitar eines al professorat perquè esdevinguin agents de canvi en la construcció d’una societat més justa i equitativa. Els recursos que es proposen en aquesta Guia aporten exemples, experiències, bones pràctiques, marcs conceptuals i continguts per tal d’incorporar a la docència tots els referents culturals i històrics de l’entorn i reconèixer en els currículums la perspectiva de gènere i el lideratge femení en determinades àrees del coneixement.

Monserrat Roset Fàbrega, Eugènia Parés Heras, Mirta Lojo Suárez, Esther Cortada Andreu; Col·lecció ‘Eines’ de Institut Català de les Dones, número 10; 2008

guia_coeducacio_centres_educatius.pdf