Nou permís famílies monoparentals del personal de la Generalitat

La Generalitat de Catalunya ha aprovat en el DECRET LLEI 3/2024, de 9 d’abril, un canvi en…

Jubilació Funcionariat (anterior a 1 de gener de 2011) – Classes passives

Jubilació voluntària Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de…

Jubilació Seguretat Social – Funcionariat (a partir d’1 de gener de 2011) i interines

Existeixen certes possibilitats de jubilació anticipada, coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si…

Catàleg de protocols

Web del departament Project​​​es educatius Plans e​duc​​atius d’entorn Plans educ​atius d’entorn (XTEC)  Promoció es​colar del poble…

Acreditació de la competència digital docent. Modalitats i procediments [Resolució]

RESOLUCIÓ, de 3 de febrer de 2023, per la qual es defineixen les modalitats i els…

Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP)

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido…

[Concurs de trasllats 22-23] Normes procedimentals

Orden EFP/834/2022, de 2 de agosto, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a…

Documents per a l’organització i gestió dels centres curs 22-23

Novetats per al curs 2022-2023 Els documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques…

Indicacions sobre els nous decrets de currículum

La Direcció General d’Innovació, Digitalització i Currículum ha elaborat les Indicacions sobre els nous currículums dels ensenyaments​, que estan actualment en…

Permís per naixement, adopció o acolliment

16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o…

Reconeixement dels estadis (sexennis) de promoció

Per haver treballat i haver adquirit una formació adequada el Departament concedeix el que s’anomenen ESTADIS…

Real Decreto por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las…

[Llicència] Serveis prestats

Sol·licitud de certificat de serveis prestats – 1,3Mb  Ves a ATRI per fer la tramitació    Important! …

Jubilació persones interines

Actualitzat 13/11/23

Entrevista a Encarni Salguero sobre l’Icetazo

Des del Nucli de la CGT d’Ensenyament de Sabadell difonem l’entrevista realitzada a la companya Encarni…

Nou currículum dels cicles formatius de formació inicial

ORDRE EDU/186/2021, de 23 de setembre, de modificació de diversos decrets i ordres pels quals s’estableix…

Documents d’organització i gestió del centre 21-22

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les…

[Borsa de treball docent]Selecció d’interines per part de les direccions dels centres (*entrevista)

RESOLUCIÓ EDU/1852/2021, d’11 de juny, per la qual s’estableixen els criteris per a la utilització del…

Calendari escolar 21-22

ORDRE EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022…

Educació pública – Normativa marc

​​​​​Lleis d’educació Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la Llei Orgànica…

Normativa (personal pública)

Personal d’administració i serveis i Personal laboral​​​​ Al web del Departament Departament de Governació i Relacions…