Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere és una col·lecció d’11 obres de diferents disciplines i àmbits de coneixement.

Les Guies ofereixen pautes per revisar les assignatures des de la perspectiva de gènere, a partir de recomanacions i indicacions en relació a objectius, continguts, exemples, llenguatge utilitzat, i fonts seleccionades, així com a mètodes docents i d’avaluació i gestió de l’entorn d’aprenentatge i els seus resultats.

L’objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diversitat d’estudiants. L’alumnat podrà així disposar de noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere, desenvolupar el seu esperit crític i adquirir competències que li permeten evitar la ceguesa al gènere en la seua pràctica professional futura.

LA COL·LECIÓ GUIES PER A UNA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

LA IGUALTAT DE GÈNERE A LA XARXA VIVES

Les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere són fruit del pla de treball 2016-2018 del Grup de Treball en Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives. La col·lecció naix en resposta a l’informe La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives: Situació actual i reptes de futur (2017), que constatà la necessitat d’afrontar el repte encara pendent que suposa la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere en la docència universitària, malgrat l’existència d’un marc normatiu vigent a nivell europeu, estatal i dels territoris de la Xarxa Vives.

Les Guies han estat coordinades per Teresa Cabruja (professora titular de Psicologia Social a la Universitat de Girona), Mª José Rodríguez Jaume (vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant) i Tània Verge Mestre (directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra).