Ha sortit publicat el C. Trasllats d’àmbit estatal

Ja ha sortit publicat el C. Trasllats d’àmbit estatal (Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes ). Enllaç al BOE aquí
Està previst la publicació de les normes de procediment pel 5 novembre i les convocatòries a partir del 20 novembre