Inspecció de Treball dóna la raó a CGT Ensenyament en la denúncia contra el Departament d’Educació pel pla de reobertura de centres

inspeccio_de_treball_dona_la_rao_a_cgt_ensenyament_web.pdfInspecció de Treball ha redactat un informe que determina que el Departament d’Educació ha vulnerat la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL). En concret, ha infringit els articles que estipulen que les delegades de prevenció han de ser consultades per aplicar les mesures de salut i seguretat laboral. Davant aquest procediment, els representants de les persones treballadores s’han quedat al marge de la decisió de les mesures preventives que s’havien d’incorporar per evitar el risc de contagi de la COVID-19, i per tant, gran part de la comunitat educativa no ha pogut opinar sobre els criteris d’obertura dels centres escolars en la desescalada de la fase 2.

El passat 27 de maig la CGT va interposar una denúncia en la qual acusava el Departament d’imposar una reobertura dels centres sense que s’hagués realitzat una avaluació de riscos que garantís unes condicions acceptables de seguretat i salut. La tornada a les aules es preveia sense proporcionar els equips de protecció individual, donant ordres impossibles de complir, com la de distància de seguretat, i delegant un pla de prevenció de riscos a les direccions, sense que aquestes tinguin la formació adequada per poder portar a terme aquesta feina, i sense l’acompanyament o supervisió de cap entitat especialitzada que pugui verificar aquesta tasca. A més s’ha obviat la participació dels Comitès de Seguretat i Salut.

En aquest informe la Inspecció de Treball assenteix la denúncia interposada per CGT i posa de manifest l’actuació premeditada del Departament, i conclou i requereix el Departament d’Educació que consulti les persones delegades de prevenció i faciliti la seva participació en relació amb les mesures preventives derivades del risc de la COVID-19, tal com estableix la LPRL.

Des del sindicat deliberem que aquesta precipitació és dictada més per pressions empresarials que tenint en compte la salut del professorat, de l’alumnat i de les famílies. Per tant, instem al Departament d’Educació que compleixi amb la normativa, que gestioni la participació amb els Comitès i delegades de salut i seguretat laboral, i que, tant amb caràcter immediat com en la planificació del curs 2020-21, estableixi una incorporació als centres atenent a tota la comunitat educativa i garantint totes les mesures de seguretat i salut laboral que requereix la situació sanitària.

CGT Ensenyament

image_pdfimage_print