El personal vulnerable NO s’ha de reincorporar a la fase 3 (IMEB)

L’Ajuntament ha publicat avui la INSTRUCCIÓ de la gerent municipal de 16 de juny de 2020, relativa a la reincorporació presencial de les persones treballadores de l’Ajuntament de Barcelona en la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

VEURE INSTRUCCIÓ

  • Els plans de restabliment de servei no poden reincorporar les persones de grups vulnerables a treballar presencialment fins a la finalització de la fase 3, i previ informe de vigilància de la salut.
  • En la fase 3 es mantenen les mesures de flexibilitat previstes a l’article 10 del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2020 per al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació que tingui persones al seu càrrec.

Des de CGT CEB-IMEB seguim reclamant mesures de conciliació familiar que no comportin la negociació individual d’aquest dret.