Instància convocatòria CRPs

El dia 23 de maig ha arribat a alguns treballadors una convocatòria per cobrir places a Centres de Recursos Pedagògics, amb un límit de presentació de curriculums d’avui dia 25 a les 14h. Aquesta convocatòria no l’hem vist publicada enlloc, ni a la pàgina web del Consorci, ni a la Gaceta Municipal. 
En una primera consulta al respecte ens han contestat que “no hi ha cap concurs per a accedir als llocs dels CRP. Hi ha una provisió provisional perquè cal cobrir uns llocs, però no és un concurs. Quan es faci un concurs el portarem a la Comissió de seguiment.”
Aquesta resposta no ens sembla satisfactòria, doncs en una administració pública, totes les provisions de llocs de treball, siguin provisionals o no, han de ser publicades degudament i amb un periode de presentació de solicituds de 20 dies, no de 2. 
Per tot això, hem presentat una intància al Consorci: 

Instancia DOC PDF
Documents de la convocatòria: 1, 2. 3