Instància: interins de baixa a 1 de setembre

Vam entrar per registre una instància (VEURE INSTÀNCIA) respecte la situació dels interins de baixa a 1 de setembre. I aquesta ha sigut la resposta:

Personal de baixa per maternitat a 1 de setembre: Estem fent les gestions corresponents amb la Seguretat Social. És probable que el mes de gener la situació d’aquestes persones estigui regularitzada.

La situació de les persones interines de baixa a 1 de setembre representa un greuge comparatiu respecte els docents de la Generalitat atès que aquests, al tenir nomenament formal al juliol, es contracten automàticament al setembre i no es queden sene contracte en cas d’IT i de baixa per maternitat com passa amb els docents de centres de l’Ajuntament.