Instància substitucions per dies de vacances.

Quan es negociava l’actual conveni, la CGT ja demanavem que es posessin substitucions durant el gaudi dels dies per trienis. 

Un cop es va aprovar el conveni, que la CGT no vam signar, vam advertir que es produirien situacions injustes als centres si no es posaven substitucions pels dies per trienis i pels nous dies addicionals de vacances per antiguitat. 

Efectivament, els problemes a les escoles per manca de personal provocada pel fet que no es posin substitucions durant el gaudi d’aquest drets s’està agreujant atès que cada vegada el personal te més antiguitat i per tant moltes treballadores opten per no gaudir d’aquest dret per no perjudicar ni el servei ni les companyes. 

Per això hem registrat instància demanant substitucions en tots aquests casos. 

VEURE INSTÀNCIA