Instàncies sobre substitucions des del primer dia i complement d’experiència.

La CGT vam publicar un comunicat respecte el preacord del conveni que finalment s’ha signat. Insistim que hi ha aspectes que afecten directament al funcionament de les escoles bressol i a les condicions laborals del personal que no s’han tingut en compte: 

1. No es parla de ràtios

2. No s’han ampliat les hores de coordinació i gestió dins l’horari com reclamaven les treballadores

3. No es parla de la possible adaptació al lloc de treball a partir dels 55 anys, com reclamen les educadores. 
4. No es parla de les substitucions des del primer dia en tots els casos d’absències. 
5. No es solventa el greuge comparatiu en quant la diferència de salari en comparació amb la mateixa categoria d’altres treballadores de l’Ajuntament.


Per aixó hem entrat dues instàncies per registre: 
1. Reclamant substitucions des del primer dia i reclamant els mateixos drets per substitutes, interines i funcionaries de carrera en quant a les millores de conveni. 
2. Un requeriment d’explicació respecte la contractació a 32’5 hores i el càlcul del complement d’experiència