Cap a una jornada de portes obertes conjunta per l’ensenyament públic a cada localitat

A LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC

ALS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA

Aviat començarà el procés de matriculació i volem fer unes reflexions i una proposta.

Des del 2009 la LEC (i pel mateix camí la LOMCE) han impulsat una política de privatització de l’educació pública. Les escoles i instituts –segons els patrons de la lluita pel mercat- han intensificat les campanyes de captació i competència entre ells. I aquesta política, lluny de produir una millora global dels sistema, el que fa és marcar més diferències entre escoles, cosa que el mateix Síndic de Greuges ha denunciat. Una part important de la funció de les institucions escolars és la reproducció de les classes socials de les famílies que porten els seus infants, quan pel contrari, el que es vol és l’equitat d’oportunitats i la integració social. Per tant la competència ha marcat més encara les diferències de punt de partida de les famílies i els barris.

L’esforç legítim per a presentar el treball pedagògic que es fa en els centres queda molt eclipsat per l’oferir més que l’altre, especialment a les jornades de portes obertes. Aquest fet queda agreujat pel la política del Departament que fa recaure –amb la baixada d’alumnes- els tancaments de línies de P3 sobre l’escola pública, mantenint criteris de matriculació clarament afavoridors de l’escola concertada.
Creiem que l’ensenyament públic és un servei públic i que la competitivitat, en comptes d’afavorir una millora de la qualitat ens allunya i confronta als centres, dificulta el treball cooperatiu, imprescindible per a millorar un projecte global.

L’administració (Generalitat i Ajuntaments), com a ens públic, és responsable dels centres públics. Per la banda dels concertats, cada any ja fan la seva pròpia campanya de propaganda. Correspon a les administracions públiques apostar davant la comunitat educativa per l’ensenyament públic.

És per aquests motius que des de la CGT fem la següent proposta:

Demanar als Ajuntaments del Baix Llobregat que assumeixin la defensa de l’ensenyament públic i la seva qualitat, concretada en una campanya:

  • Que es facin cartells animant les famílies a venir als centres públics, com ja es fan en algun municipis de la comarca.
  • Que es faci una carta a totes les famílies que han de matricular els seus fills i filles per l’escola pública.
  • Que s’organitzi des de l’Ajuntament una Jornada de portes obertes de l’ensenyament públic conjunta, de tots els centres de la localitat. La presentació de l’escola pública ha de ser una conjunta, integradora de tots els centres públics del municipi. Aquesta proposta ha de ser compatible i complementària amb que cada centre pugui explicar les seves especificitats mitjançant un quadernet informatiu, una petita explicació o altres mitjans informatius.

A partir d’aquesta Jornada global de l’ensenyament públic, ha de ser possible que la jornada de portes obertes en escoles i instituts siguin el que la pròpia paraula diu: que un dia al migdia i a la tarda les escoles estiguin obertes a que les futures famílies puguin veure el centre.

Per fer tot això possible en dirigim tota la comunitat educativa: mestres i professorat, AMPA’s, a associacions de veïns, FAPAC a l’equip de govern municipal i grups municipals d l’oposició, a fer aquest debat i a posar tots els recursos per a fer-ho possible.

Per un model d’escola i de societat equitativa, integradora i justa.