Denunciem discriminació de gènere en la contractació del personal de l’Escola Viaró (concertada i de l’Opus)

La Federació Sindical de CGT Ensenyament ha decidit entrar una queixa al Síndic de Greuges contra Viaró Global School per denunciar que els criteris de contractació de personal d’aquesta escola constitueixen un cas de discriminació en l’accés a l’ocupació per raó de sexe i vulneren la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes. La queixa s’argumenta en el fet que L’Escola Viaró restringeix la contractació de personal a “homes” tal i com fa explícit a la seva pàgina web, concretament en el punt 9 de l’apartat on s’hi defineix el caràcter propi de l’escola: “Com a conseqüència de l’exercici de la llibertat de què gaudeix tot professional per a treballar en el Centre docent on l’ideari estigui més d’acord amb les seves conviccions personals, els professors de Viaró —que seran sempre homes, excepte en l’etapa d’Educació Infantil”.

c3bor-jwaaeo_zu.jpg

A més a més, el caràcter segregador de l’escola vulnera l’Article 81.1 de la LEC que determina que les escoles que formen part del sistema educatiu català regiran els seus projectes pedagògics en base als principis de l’escola inclusiva.

Viaró Global School és una escola de l’Opus Dei de Sant Cugat del Vallès que forma part dels 16 centres de Catalunya que, tot i segregar per sexes, mantenen la concertació. En concret, l’escola Viaró rep una subvenció anual de 2.559.772 € provinents de fons públics de la partida del Departament d’Ensenyament.

CGT Ensenyament és un sindicat defensor de l’escola pública i lluita per l’eliminació del sistema de concerts, alhora que rebutja plenament que es mantingui l’aportació anual de 29.633.198 € a les 16 escoles de l’Opus Dei. En aquest sentit, l’objectiu d’aquesta queixa és visibilitzar les irregularitats que s’estan donant per part d’aquestes escoles i fer explícita la necessitat de l’eliminació de l´escola concertada. També volem destacar la permissibilitat amb què el Departament d’Ensenyament actua envers aquestes escoles, sempre emparant-se amb el fet que els criteris de contractació els delimita l’empresa privada que les regeix.

Des de CGT Ensenyament volem alertar que el manteniment d’aquestes subvencions implica un incompliment de la moció aprovada al Parlament el 20 d’abril de 2016 en què obliga a rescindir els contractes amb aquestes escoles. El manteniment dels contractes a escoles que imposen un ideari religiós, homòfob i classista és en aquests moments una voluntat política que va en contra d’un mandat del Parlament i que ara mateix veurem refermada si es confirma la notícia de la intenció que té el govern de renovar el concert educatiu a les escoles Maristes tot i haver-se ratificat el gravíssim fet que 12 professors d’aquestes escoles van abusar sexualment d’alguns dels seus alumnes.

Mitjançant la queixa també es vol posar de manifest, especialment ara que s’obrirà el període de pre-matrícula als centres escolars, que el Departament d’Ensenyament està fent cas omís de les advertències que el Síndic de Greuges ha inclòs en els seus informes sobre la segregació escolar a Catalunya. Des del 2008 el Síndic ha diagnosticat el nostre, com un sistema escolar malalt en termes de segregació. Fa 8 anys ja es va considerar que per arribar a assolir un sistema educatiu basat en la igualtat i que permeti la cohesió social, un 50% de l’alumnat hauria d’estar matriculat en un centre diferent del que ho estava. Passats 8 anys, al 2016, aquest tant per cent es manté. Només hi ha una lectura, el Departament d’Ensenyament no ha mogut ni una línia els criteris de matriculació als centres escolars, que són la gran causa perquè es continuï donant una situació de desigualtat. És per això també que des del nostre sindicat treballem per l’eliminació del sistema concertat.

Hem observat en els últims cursos com a la conselleria no li ha tremolat la mà a l’hora de triar tancaments d’escoles, sortint-ne clarament perjudicades les línies d’escoles públiques. Aquest curs, sense anar més lluny, es van tancar 64 grups de l’escola pública i només tres de l’escola concertada. Per aquest motiu una de les nostres reivindicacions de la vaga que vam convocar el 18 de gener era assegurar l’aturada de tancaments per al curs vinent. Malauradament aquest punt no s’ha recollit en el pacte que han signat els sindicats USTEC, CCOO i UGT, que formen part de la mesa de negociació. Quan es produeixen fets com els de l’escola Viaró és quan es fa més evident la necessitat de lluitar per la defensa de l’Ensenyament Públic i l’eliminació de la concertada.

Animem a col·lectius, sindicats, associacions i persones individuals a adherir-se i entrar la queixa al Síndic de Greuges.

CGT Ensenyament
6 de febrer, 2017