Judici contra una filial d’ONCE pel ERE encobert d’abril

Les treballadores, acomiadades durant el confinament, eren mediadores de FOAPS, una de les fundacions que integren aquesta organització, una de les més representatives del Tercer Sector.

Dimarts, dia 3 de novembre, va tenir lloc a l’Audiència Nacional (Madrid) el judici contra la Fundació ONCE per a l’Atenció a Persones amb Sordceguesa (FOAPS), una de les filials d’ONCE, per l’acomiadament massiu que va afectar gairebé la totalitat de la plantilla de mediadores comunicatives que feien intervenció a tota Espanya amb persones sordcegues.

Va ser el sindicat CGT qui va interposar la demanda, entenent que aquests acomiadaments esmentats podrien ser un ERE encobert, en afectar a més del 10% de la plantilla d’una empresa que compta amb poc més de 100 treballadores.

L’atenció a la discapacitat, activitat essencial

Amb la mesura adoptada per la Fundació FOAPS no només es va agreujar la situació d’aïllament d’un col·lectiu especialment afectat pel confinament, el de les persones sordcegues, sinó que va passar per alt el llistat d’activitats essencials publicades al BOE el 30 de març i que incloïa, al punt 9, “l’atenció a persones grans, menors, persones dependents o persones amb discapacitat».

La Fundació FOAPS va efectuar els acomiadaments el dia 15 d’abril, durant el confinament decretat pel Govern espanyol el 28 de març. Ho va fer a través d’un correu electrònic genèric remès a totes les treballadores afectades, totes amb contractes d’obra i servei i fixes-discontinues.

D’aquesta manera i, emparant-se en la necessitat de «mantindre la viabilitat econòmica de la nostra Fundació», l’entitat ONCE va finalitzar una relació laboral que, en circumstàncies normals, s’hauria acabat a finals de juny, coincidint amb el final de curs escolar.

Més de 2.000 milions ingressats al 2019

La causa al·legada per la filial d’ONCE per a executar els acomiadaments («garantir la viabilitat econòmica de la nostra Fundació») contrasta amb les xifres dels beneficis que el principal finançador de l’entitat, la Fundació ONCE (un altra de les filials d’ONCE) va obtenir en 2019: més de 2.000 milions d’euros, segons les dades que la pròpia empresa mostra en el seu web.

De manera concreta, les tres quartes parts del finançament de FOAPS provenen del Grup Social ONCE, que va tancar l’exercici de 2019 amb uns ingressos de 2.255 milions d’euros per venda de productes, la qual cosa suposa un increment del 4,4% respecte a l’any anterior si analitzem les dades a nivell estatal. Entre 2018 i 2019 les vendes també van pujar, gairebé un 10%.

Si ens fixem en les dades de l’exercici anterior, 2018, que ONCE va fer públics a l’agost de 2019, veurem que el seu Grup Social va superar per primera vegada en la seva història els 3.000 milions d’euros en facturació a Espanya.

Amb aquests comptes a la mà, l’organització sindical CGT reclama la nul·litat de tots els acomiadaments i que la fundació FOAPS aboni els salaris de tramitació, és a dir, els diners que les treballadores van deixar de percebre des de l’acomiadament fins a la data de fi fixada en els seus contractes.