La calidad del aire en las escuelas. Guia práctica

La ventilació en espais tancats és clau per reduir el contagi de COVID19.

Aquesta guia simplificada explica com reduir l’emissió d’aerosols, i com renovar l’aire de manera fàcil i eficaç.

la-calidad-del-aire-en-las-escuelas_final.pdfDescarregar

Basat en la “Guía para ventilación en aulas” de l’Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC i Mesura.