La CGT ensenyament Catalunya Central davant el 3r trimestre

Des de la secció d’Ensenyament de CGT Catalunya Central volem fer pública la nostra disconformitat amb les instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació del tercer trimestre, donades des del Departament d’Ensenyament en data del 21 d’abril del 2020.

Exposem i denunciem que:

. Les directrius del Departament, segueixen en la línia de la confusió des de l’inici de la pandèmia i acaben abocant a la màniga ampla de l’autonomia de centres.

>L’autonomia de centres ha comportat que:

  • la responsabilitat de gestionar les dificultats que s’estan donant en l’alumnat i les famílies, depengui de la voluntat i del criteri de les direccions i els docents.
  • cada centre interpreti com més l’interessa les instruccions del Departament: qüestions acadèmiques; classes telemàtiques, hores de dedicació de l’alumnat, obligatorietat o no de fer aquestes tasques, etc.
  • s’hagi generat un abisme de diferències entre els centres educatius. Afavorint les escoles concertades, i menystenint la feina dels centres que treballen amb una línia pedagògica que no passa per tenir als i les alumnes hores davant dels ordinadors.
  • que molts centres incompleixen la directriu de no seguir el currículum, donada pel mateix departament.
  • desaparegui l’educació inclusiva per la que totes treballem.

>Les directrius del Departament en relació a l’avaluació del tercer trimestre:

Després d’omplir-se la boca de “l’avaluació de caràcter formativa i formadora”; de l’acompanyament emocional i les necessitats dels infants i joves. Finalment resulta que:

. el que es demana als docents és una avaluació qualificadora; amb notes, retorns de les produccions dels alumnes, avaluació per dimensions,…

El mateix departament d’Educació en el seu document de directrius ho deixa molt clar:

  • “ Identificar les competències assolides pels i les alumnes en el marc de les seves diferències individuals”
  • “L’avaluació també ha de permetre a l’alumnat i als i les docents la identificació de les dificultats del procés d’aprenentatge, i trobar estratègies per superar-les”.
  • “…en la darrera sessió d’avaluació s’haurà de valorar el grau d’assoliment de les competències pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions i el resultat global de l’àrea de cada alumne o alumna.”

>Recursos i acompanyament a l’alumnat

. encara no s’ha garantit que tot l’alumnat pugui tenir accés a les propostes de treball dels centres. I això fa que s’estigui oblidant una part de la població; evidentment la més desfavorida i la que més està rebent les conseqüències d’aquesta crisi.

. no es tracta que els infants i joves tinguin ordinadors, sinó que tinguin també un context que els acompanyi per gestionar tot el que suposa aquest temps de pandèmia. I per tant, entenem que és evident que no és un context adequat per sumar-li hores de tasques davant d’un ordinador, ni per sobrecarregar-los amb l’exigència de ser qualificats.

. com a docents que creiem en la nostra feina, defensem el dret dels infants i els joves a poder rebre l’atenció necessària que requereix un context com l’actual. Per això defensem:

  • que el tercer trimestre no pot ser avaluat, tal i com demana el Departament d’Educació.
  • un seguiment i acompanyament de l’alumnat que ho necessiti, així com propostes d’activitats i tasques no obligatòries fins a finalitzar el curs.