La CGT esmenem el reial decret, seguim amb la lluita!

La lluita dels interins en abús de temporalitat està des de setembre a l’ordre del dia dels centres educatius. Hem tingut un inci de curs marcat per grans mobilitzacions per tal d’aturar el ja conegudíssim RD 14/2020 –Icetazo- que pretenia estabilitzar les places interines sense tenir en compte les persones que portem anys en abús de temporalitat. Gràcies a la pressió al carrer i a que tant el Govern com els sindicats de la patronal són conscients que les bases inicials incomplien la normativa europea, s’ha aconseguit introduir una via en la línia de l’article 61.6 del TREBEP, que contempla l’accés a la funció pública via concurs de mèrits. Una reclamació que des de la CGT portem fent des de fa molt de temps. 

Per poder encabir aquest canvi significatiu al cos de docents, el govern espanyol ha fet un esborrany per poder modificar el RD 276/2007, que regula l’ingrés a la funció pública de noves especialitats al cos de docents, amb la finalitat d’aprovar-lo al llarg d’aquest segon trimestre. Ara, de manera excepcional el Ministerio de Educación, ha obert un procés d’esmenes d’aquest esborrany, obert a tothom.

Des de la CGT Ensenyament, continuem lluitant per evitar aquest ERO encobert, que posa en risc el lloc de feina de centenars d’interines que porten anys i anys treballant a l’educació pública d’aquest país. Ara bé,  davant la possibilitat d’esmenar l’esborrany per modificar el RD 276/2007, veiem imprescindible exigir un seguit de canvis, per fer que el RD reculli el que ja s’ha sentenciat tant al TJUE com al Tribunal Suprem en matèria d’estabilitat i d’abús de contractació temporal. D’aquesta manera, el reial decret ha de servir per estabilitzar a aquelles persones contractades en abús de temporalitat i no les places. La data límit temporal per a la consolidació fixada amb anterioritat al 2016 (6 anys) no té sentit, quan la legislació Espanyola la situa clarament en 3 anys, a partir de la qual, s’ha de donar una solució a la contractació temporal. A més, a l’esborrany no apareix regulada cap sanció a l’abús de la contractació temporal, fet que no evita que en un futur es pugui tornar a repetir aquesta situació. Amb tot, CGT Ensenyament, ha proposat els següents canvis a l’esborrany de modificació del RD 276/2007:

1. Concurs de mèrits (excepcional) per a aquelles places que hagin estat ocupades amb caràcter temporal amb anterioritat a l’1 de gener del 2016. Aquestes places estan ocupades en la seva majoria per persones que es troben en abús de temporalitat i per tant proposem que: 

  • es considerin totes les places d’abans del 31 de desembre 2019 (3 anys en abús).
  • el concurs de mèrits NOMÉS contempli els anys d’experiència i que sigui restringit a les persones que estan actualment treballant a centres públics.  Aquest concurs de mèrits ha de tenir la capacitat d’estabilitzar totes aquelles docents interines que es troben en abús de temporalitat com a finalitat principal. Actualment, el procés és obert a tothom per tal de garantir, segons el seu punt de vista, la igualtat d’oportunitats. Però, des de la nostra visió, el fet que no estigui restringit, torna a perjudicar aquelles que estan patint un abús, i no els garanteix l’estabilitat per a la qual representa que s’ha creat el RD 14/2021 (Icetazo). 
  • el concurs de mèrits es pugui realitzar sempre que les circumstàncies ho requereixin (en la línia del 61.6 de l’EBEP, per via d’excepcionalitat).

2. Concurs-oposició (fase d’oposició més concurs de mèrits) per a places estructurals: ocupades de forma ininterrompuda des del 31/12/2020 i places afectades pels processos d’estabilització previstos a la llei 3/2017.

Pel que fa a la fase d’oposició, proposem:

  • que el concurs d’oposició sigui NO ELIMINATORI en la seva TOTALITAT. Recordem que actualment les diferents fases no són eliminatòries, però per accedir al concurs de mèrits, la mitjana de totes les proves ha de ser un 5. Demanem que no hi hagi una limitació de la nota d’aquesta fase d’oposició i que les aspirants puguin passar amb qualsevol qualificació a la fase de concurs de mèrits. Sabem que el procediment de concurs-oposició, tal i com està plantejada actualment, no garanteix la igualtat dels aspirants: en base a les estadístiques, es penalitza amb escreix a les treballadores amb més temps treballat en el cos i amb més responsabilitats laborals i domèstiques.

Pel que fa a la fase de concurs, proposem:

  • S’han de considerar tots els processos selectius aprovats, sense limitar-los a només els aprovats des del 2012. Haver superat aquests procediments ha garantitzat l’accés a la funció pública docent en les suposades condicions d’igualtat i capacitat, independentment de la data en la qual es superen. 
  • No s’ha de reconèixer l’experiència en els Centres Concertats o Privats. Ja que són places objecte de consolidació, és inacceptable i incoherent. 
  • La puntuació màxima d’experiència ha de ser pel mateix cos al que s’opta, independentment de l’especialitat. Penalitzar aquelles docents que tenen més d’una especialitat i que, per tant, en el mateix cos, han exercit en diferents especialitats és injust i incoherent amb el que el Departament demana als docents. 
  • S’han de puntuar els diferents càrrecs exercits dins dels centres educatius. Agafar responsabilitats dins del centre suposa un gruix important de feina i d’implicació que s’ha de valorar. Proposem que es valorin els anys de tutoria, coordinació, cap de departament, etc.

Per últim, demanem que s’aclareixi que ambdós processos no siguin  excloents i que una mateixa persona es pugui presentar als dos processos.

Totes aquestes, són les esmenes que des de CGT Ensenyament fem arribar al Ministerio de Educación, sent plenament conscients que la lluita ha d’estar als centres i al carrer. Els docents som agents de canvi, visió crítica i lideratge per a millorar les condicions socials. I per això seguirem el camí per aconseguir la justícia que ens mereixem com a treballadores públiques i millorar el sistema d’educació pública que tant defensem!

PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA JUSTA I DE QUALITAT, LES QUE HI SOM, ENS QUEDEM!

image_pdfimage_print