La CGT rebutja la imposició de l’horari partit a l’institut escola Pi del Burgar de Reus

Fa temps que el Departament no només bloqueja que centres educatius puguin fer jornada continuada si la comunitat educativa així ho vol, sinó que té entre cella i cella tornar a l’horari partit també en l’Educació Secundària.

En el cas dels instituts escola, el curs 2022-23 una nova normativa marcava que s’havia de fer jornada partida, però permetia fer-ne una pròrroga. Així, la comunitat educativa del Pi del Burgar va mostrar-se pràcticament unànime en el rebuig de la jornada partida analitzades les característiques i els resultats del centre.

Aquest curs, l’ordre que regula els horaris dels instituts escola és l’ORDRE EDU/133/2023, de 26 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. En aquesta mateixa normativa, com ja va passar el curs anterior, es contempla la possibilitat de sol·licitar una pròrroga en l’aplicació de la jornada partida, com ha fet en aquest cas el Pi del Burgar.

Des del Departament, en ple agost, s’ha rebutjat i s’ha argumentat al centre que no poden gaudir d’aquesta pròrroga perquè ja s’havien acollit amb anterioritat el curs anterior, però això contradiu el que la seva pròpia normativa preveu a l’article 6.9:

La resta d’instituts escola en funcionament abans d’aquest curs escolar duran a terme l’horari d’acord amb les previsions d’aquest article. No obstant això, aquells instituts escola que en el curs anterior duien a terme altres organitzacions horàries poden sol·licitar una pròrroga excepcional, per un sol curs, a la Secretaria de Transformació Educativa, que valorarà la singularitat i proposarà l’autorització a la direcció de serveis territorials.

Aquest supòsit està pensat precisament per aquells centres que el curs anterior duien a terme altres organitzacions horàries, la qual cosa només estava permesa en el cas d’acollir-se a la pròrroga del curs 2022-23.

Aquest horari no agrada a ningú i ja es venia advertint des de fa temps per part del mateix claustre i de les famílies del centre. La comunitat educativa del Pi del Burgar,  ha iniciat aquesta setmana passada unes mobilitzacions per denunciar-ne la situació. Des de CGT volem mostrar tot el suport a aquestes accions de denúncia i exigim al Departament que atengui les seves reivindicacions.

Salut i lluita.

Reus, 19 de setembre de 2023

https://youtu.be/2z7_yDx0XEk?si=zOxzDEyLyCjmJ_9Z