La CGT reclamem els recursos necessaris per unes escoles coeducatives

La normativa vigent prescriu l’existència d’una persona referent de coeducació i recomana l’existència d’una comissió de coeducació als centres educatius. Aquesta bona volutat és paper mullat si no s’inverteixen els mínims recursos necessaris com per exemple assignar hores de desgravació horària a la persona referent de coeducació dels centres i fer prescriptiva la constitució d’una comissió de coeducació dins el consell escolar.

Per altra banda alguns centres ens informen que han rebut una dotació de 750€ que s’ha de destinar a la compra de material coeducatiu. Aquesta dotació prové del Pacto Nacional contra la Violencia de Género, i entenem que hauria d’haver arribat a tots els centres des de Direcció d’Acció Educativa dels serveis territorials o el CEB. 
Per això hem registrat instància solicitant els canvis pertinents a la normativa i demanant explicacions respecte la dotació per materials coeducatius. 
Us proposem que: 
-Pregunteu al vostre centre si heu rebut la dotació esmentada. 
-Registreu individualment, com a Claustre i/o Consell escolar una petició similar a la que hem fet com a CGT, reclamant hores de desgravació pel referent de gènere i demanant fer prescriptiva la comissió de gènere. 
Adjuntem:
model d’instància
Respecte el Pacto Nacional Contra la Violencia de Género:
Carta del programa 
Proposta de llibres i materials
Certificat justificatiu