LA FUNDACIÓ PRIVADA “BARCELONA GRADUATE SCHOOL”, VINCULADA AL CONSELLER D’ECONOMIA I CONEIXEMENT ANDREU MAS-COLELL, HA REBUT 8.858.000€ A CÀRREC DE DINERS PÚBLICS EN ELS DARRERS 2 ANYS I MIG

LES RETALLADES DEL CONSELLER D’ECONOMIA I CONEIXEMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

LA FUNDACIÓ PRIVADA “BARCELONA GRADUATE SCHOOL”, VINCULADA AL CONSELLER D’ECONOMIA I CONEIXEMENT ANDREU MAS-COLELL, HA REBUT 8.858.000€ A CÀRREC DE DINERS PÚBLICS EN ELS DARRERS 2 ANYS I MIG

Mentre les universitats públiques catalanes estan sotmeses a l’ aplicació d’un Pla d’Ajust per fer front a una retallada d’uns 150 milions d’euros que, en el cas de la UAB, s’aproxima als 40 milions, la fundació privada “Barcelona Graduate School” ha rebut, des de 2009 fins enguany, 8.858.000€ a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat.

Una de les principals activitats de la “Barcelona Graduate School” és impartir cursos “a preus privats” en els campus d’universitats públiques; entre ells, el de la UAB. Aquesta activitat contrasta amb la cancel•lació i supressió de mestratges i cursos oficials a les universitats públiques que s’acompanya amb l’amenaça de retallades de professorat, mentre el nombre de mestratges amb finalitats lucratives creix exponencialment (serveixi com a indicador que la Fundació “Barcelona Graduate School” cobra a cada estudiant que s’hi matricula en algun dels cursos que imparteix 12.000€).

Amb la cancel•lació i supressió de mestratges i cursos “a preus públics”, la Fundació vinculada al Conseller d’Economia i Coneixement Mas-Colell es troba amb el camí expedit per garantir l’èxit d’un negoci privat. I si no fos suficient amb el benefici que la Fundació obté del suport de l’Administració autonòmica i estatal compta, a més a més, amb la complicitat dels responsables que, actualment, governen la universitat pública, afanyats en abdicar de qualsevol compromís social que comporta estar al davant d’aquesta institució.

Per a més informació veure la documentació del fitxer adjunt, amb:

‐Desglossament de subvencions i aportacions a càrrec de pressupostos de l’Estat i la Generalitat rebudes per la Barcelona Graduate School (documentats 8.858.000€ en el període 2009‐2011): pàgines 1 i 2 del document.

– Relació de documentació addicional: pàgines 3 a 24 del document.

Secretaria de Comunicació.

Secretariat Permanent. Comitè Confederal.

Confederació General del Treball de Catalunya (CGT).

A Barcelona, a 25 de juliol de 2011.