La Junta de Personal Docent de Barcelona dona suport a la vaga del 13N

En el dia d’ahir, 5 de novembre, es va reunir la JPD de Barcelona. La JP havia estat convocada inicialment pel 8 d’octubre i contra la nostra voluntat havia estat aplaçada per “finals d’octubre” per acord dels demés sindicats. Es va tornar a convocar el 29, aleshores CCOO va tornar a demanar un ajornament, finalment quan es va veure quina data podia ser, per part de CCOO i UGT no podien cap dia fins el 17 de novembre, la qual cosa evidencia que estàvem davant un clar boicot a la possibilitat de que la JP tingués cap posició abans de la vaga del 13. Així les coses, la convocatòria va quedar pel 5.

La JPD es va reunir doncs amb l’absència dels delegats i delegades de CCOO i UGT i amb l’única justificació del company Robert Escribano -de CCOO i secretari de la JP- excusant-se.

Es van aprovar: el suport a la vaga del 13N i un document d’anàlisi de la situació educativa a Catalunya, així com 3 resolucions -una contra les altes ràtios i la massificació amb motiu de la lluita de Sta Coloma, una altre de suport a la Mesa d’Adults en la seva campanya contra les llistes d’espera, i una tercera contra les retallades en els plans d’innovació educativa i la insuficiència de recursos als EAP’s-. Igualment es va acordar un text per instar als sindicats a continuar les propostes de mobilització, i un altre en resposta a les greus acusacions fetes per CCOO contra aquesta Junta.

També es va presentar a votació el pla de lluita presentat pels delegats i delegades de CGT que va ser rebutjat per 23 delegats i delegades, amb els 5 vots de la CGT a favor i 4 abstencions.

Reproduïm a continuació el text de suport a la vaga i adjuntem els altres dos.

Barcelona 5 de novembre de 2008

La Junta de Personal Docent No Universitari de Barcelona, reunida en plenari el dimecres, 5 de novembre de 2008 convoca una jornada de vaga per a l’ensenyament públic el dijous, 13 de novembre, en protesta i manifesta oposició contra el projecte de Llei d’Educació de Catalunya. A tal efecte, convida a la comunitat educativa a donar-hi suport i aprova el següent comunicat:

La Junta de Personal Docent no Universitari de Barcelona dóna suport a la convocatòria de vaga del dia 13 de novembre de 2008, els motius de la qual queden reflectits en els punts següents:

EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC I LA SEVA QUALITAT CONTINUEM REBUTJANT AQUESTA LEC

• És una Llei que no només no aporta cap millora al nostre sistema educatiu, sinó que col•loca la xarxa pública en condicions de subsidiarietat i que empitjora les condicions de treball del professorat.

• Consolida i augmenta el poder i la influència de les patronals religioses en l’àmbit educatiu. Destina més diners als centres privats sense cap obligació ni cap mecanisme per evitar la distribució desequilibrada de l’alumnat. A partir d’aquesta Llei, la xarxa de centres privats passa a ser l’eix vertebrador del sistema educatiu.

• La vaga i les mobilitzacions del 14 F han donat alguns fruits importants, com la retirada del model de gestió directa dels centres públics per entitats privades, però el problema de la privatització continua vigent. Consolida el camí obert cap a la privatització de determinats sectors, a partir de la municipalització i altres vies: 0-3, educació de persones adultes, formació professional, centres en zones desafavorides, serveis educatius, extraescolars.

• Estableix un model d’autonomia basat en la diferenciació dels centres segons els resultats escolars. Afavoreix l’autofinançament dels centres públics que conduirà a incrementar les diferències segons el seu entorn social. Proposa un model de gestió empresarial que dificulta el treball en equip. Defineix els directors/es dels centres públics com a “personal directiu”, amb règim jurídic específic i els permet de seleccionar, avaluar i nomenar el professorat.

• Desregularitza les relacions laborals. Manté una gran incertesa sobre la continuïtat del règim de classes passives i MUFACE. Introdueix formes de provisió subjectives i discrecionals, que deixen una porta oberta a l’arbitrarietat i al clientelisme. Proposa un nou sistema retributiu jerarquitzat basat en un model d’avaluació punitiu. Proposa increments retributius al professorat per resultats obtinguts. Obre la via a la laboralització del personal substitut amb el conseqüent empitjorament de les seves condicions de treball i redueix el salari del professorat durant els tres primers anys de docència.

• Deixa oberta una porta al desplegament i consolidació de la sisena hora tant a infantil com a Primària i a la seva concertació en el sector privat.

• El compromís d’inversió pública que proposa el Departament és absolutament insuficient. Entenem que s’ha de prioritzar la inversió pública a l’ensenyament públic i que aquesta ha de ser, com a mínim, del 6 % del PIB de Catalunya.

• La millora de l’educació pública no passa per una gestió jeràrquica i empresarial, ni per la lògica del mercat i la privatització, sinó per una aposta real per la xarxa pública i un augment seriós de la inversió que faci possible afrontar tota la problemàtica i cobrir les necessitats dels centres i de l’alumnat.

JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DE BARCELONA
Barcelona , 5 de novembre de 2008