La Junta de Personal Docent de Girona convoca la vaga del 13N

La Junta de Personal Docent No Universitari de Girona, reunida en plenari el dijous, 23 d’octubre de 2008 convoca una jornada de vaga per a l’ensenyament públic el dijous, 13 de novembre, en protesta i manifesta oposició contra el projecte de Llei d’Educació de Catalunya. A tal efecte, commina a la comunitat educativa a donar-hi suport i aprova, sense cap vot contrari, el següent comunicat:

La Junta de Personal Docent no Universitari de Girona dóna suport a la convocatòria de vaga del dia 13 de novembre de 2008 i als motius que l’han provocada, que queden contemplats en els punts següents:
És una Llei que no aporta cap millora al nostre sistema educatiu, que col·loca la xarxa pública en condicions de subsidiarietat i que empitjora les condicions de treball del professorat.

Consolida i augmenta el poder i la influència de les patronals religioses en l’àmbit educatiu. Destina més diners als centres privats sense cap obligació ni cap mecanisme per evitar la distribució desequilibrada de l’alumnat. A partir d’aquesta Llei, la xarxa de centres privats passa a ser l’eix vertebrador del sistema educatiu.

Consolida el camí obert cap a la privatització de determinats sectors, a partir de la municipalització i altres vies: 0-3, educació de persones adultes, formació professional, serveis educatius, extraescolars.
Estableix un model d’autonomia basat en la diferenciació dels centres segons els resultats escolars. Afavoreix l’autofinançament dels centres públics que conduirà a incrementar les diferències segons el seu entorn social. Proposa un model de gestió empresarial que dificulta el treball en equip. Defineix els directors/es dels centres públics com a “personal directiu”, amb règim jurídic específic i els permet de seleccionar, avaluar i nomenar el professorat.

Desregularitza les relacions laborals. Introdueix formes de provisió subjectives i discrecionals, que deixen una porta oberta a l’arbitrarietat. Proposa un nou sistema retributiu jerarquitzat basat en un model d’avaluació punitiu. Proposa increments retributius al professorat per resultats obtinguts. Obre la via a la laboralització del personal substitut amb el conseqüent empitjorament de les seves condicions de treball i redueix el salari del professorat durant els tres primers anys.

El compromís d’inversió pública que proposa el Departament és absolutament insuficient. Entenem que s’ha de prioritzar la inversió pública a l’ensenyament públic i que aquesta ha de ser, com a mínim, del 6 % del PIB de Catalunya.

La millora de l’educació pública no passa per una gestió jeràrquica i empresarial, ni per la lògica del mercat i la privatització, sinó per una aposta real per la xarxa pública i un augment seriós de la inversió que faci possible afrontar tota la problemàtica i cobrir les necessitats dels centres i de l’alumnat.

Girona, 23 d’octubre de 2008

JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DE GIRONA