Les famílies d’una escola de Lleida protesten als Serveis Territorials per la no cobertura de les baixes de mestres

Les famílies manifesten la seva preocupació per la falta de cobertura dels mestres que estan de baixa i la qualitat de l’educació.

Acció i presentació de document de rebuix als Serveis Territorials.

Minut 1:39

Clica