L’escola d’Adults de Girona atura les classes

Per reivindicar més professorat, una planificació més modèlica i evitar la massificació a les aules, ajustant l’ofeta a la demanda.

Notícies publicades al Punt Diari de 27/09/07 i al Diari de Girona del 29/09/07