[L’Esquerda] L’ “ICETAZO”, el decret que posa en risc totes les interines

D’aplicar-se, pot deixar sense feina tots aquells interins/es que porten més de 3 anys en actiu si no aproven les oposicions.

Ja fa mesos que des de CGT Ensenyament estem alertant de la gravetat d’aquest decret i per això estem posant tots els nostres esforços per fer front a la seva aplicació. Creiem que aquesta normativa aboca a les interines a una situació de pressió i inseguretat molt gran sobre el seu lloc de treball; si no aproven unes oposicions (d’accés lliure), es poden veure a la cua d’una borsa de substitucions o fins i tot sense feina. Tot això, amb una indemnització econòmica que ni tan sols iguala la del sector privat.  

Garantir l’estabilitat de les interines que porten tants anys treballant és per nosaltres primordial i per això rebutgem qualsevol proposta que posi en risc el seu lloc de treball. A més, ho fem amb la legitimitat del TJUE (Tribunal Europeu) i fins i tot amb el propi reconeixement de l’abús de temporalitat per part dels governs estatals, autonòmics i el Tribunal Suprem. 

CGT Ensenyament proposa com a mesura d’estabilització res més estrany que la pròpia  aplicació de l’article 61.6 de l’EBEP, el qual ja contempla que de manera excepcional es pugui accedir a la funció pública a partir d’un concurs de mèrits d’accés restringit a les persones que ara mateix es troben en abús de temporalitat, tot garantint que les que hi són es quedin.

#LesQueHiSónEsQueden   #LesQueHiSomEnsQuedem 

Ara més que mai, cal estar informades i organitzades, ens hi va la nostra feina!

Hi ha una normativa de la Unió Europea que han de seguir els seus països membres, la Directiva 1999/70/CE, que diu que la temporalitat de TOTES les contractacions de tasques estables i estructurals, ha de ser com a màxim de 3 anys. A partir d’aquest temps la contractació ha de ser indefinida o fixe-indefinida. El 2001 es va aplicar a centres i empreses privades, però no pas a les administracions públiques. No ha estat fins al passat 21 de juliol quan el govern ha volgut abordar aquesta situació proposant oposicions a dojo per resoldre el #FrauDeLlei. Així, amb aquest decret ens trobem un cop més amb un abús i maltractament cap a les interines amb aquesta necessitat forçosa d’haver de presentar-se a oposicions per a estabilitzar-se. D’aquesta manera, es fa responsables a les mateixes interines de resoldre la irregularitat que ha permès/causat l’administració pública durant tants anys. És inadmissible i pervers. 

Després de 22 anys saltant-se la normativa europea de 1999, es tramita l’Icetazo de manera urgent al Congrés (RDL 14/2021) amb l’omissió de les advertències de múltiples plataformes de treballadores que amb el suport de juristes professionals, veuen que l’aplicació d’aquesta normativa suposarà un ERO públic. Això sí, el decret també avança gràcies al suport dels sindicats CCOO, UGT i CSIF, els quals s’han dedicat a confabular amb el govern pel Pacte de Toledo i en contra de centenars d’interines en abús de temporalitat, tot per seguir augmentat les seves arques amb els ingressos que els suposen els cursos d’oposicions que oferten amb cada convocatòria. 

A hores d’ara ja tothom té clar que hi ha hagut #AbúsDeTemporalitat i el que suposa. S’ha abusat de les contractacions temporals de CENTENARS DE MILERS de treballadores interines de totes les administracions públiques d’Espanya durant els últims 20 anys. A més, al llarg d’aquest temps, les places ofertades en les oposicions que han convocat les diferents administracions han estat mínimes i del tot insuficients per donar oportunitat a les persones d’a estabilitzar-se, factor que ha contribuït, en gran manera, a la problemàtica en què ens trobem actualment. 

El decret parla de 2 situacions ben diferenciades:

 1. Com regulen, a futur, la contractació temporal les administracions públiques a partir del juliol de 2021:
 • La persona que estigui contractada en plaça estructural més de 3 anys passarà a ser personal indefinit NO fix.
 • S’hauran de convocar processos de concurs/oposicions en el torn lliure en el temps que calgui per estabilitzar aquelles places abans d’incórrer en #AbúsDeTemporalitat.
 • Si la persona que ocupa la vacant no aprovés les oposicions, serà indemnitzada amb 20 dies per any treballat, fins a 12 mensualitats màxim, tan sols considerant el seu últim contracte/nomenament.
 • Les borses de substitucions es regularan a partir d’una nota mínima establerta i serà per ordre d’aquesta nota.
 • Hi ha 1 any de demora per adaptar el decret als cossos estatals d’educació i sanitat. Tot i que en aquest punt és incert, no es podrà desmarcar de la norma prèvia establerta.
 1. Com es resol la situació dels CENTENARS DE MILERS DE PERSONES que es troben en situació irregular per abús de temporalitat en les seves contractacions:
 • Intencionalitat d’estabilitzar les places, no  les persones que han patit l’abús en la seva contractació, ja que l’oposició és lliure i la plaça pot ser guanyada per una persona fins i tot sense serveis prestats. 
 • Abans de desembre de 2021 han d’estar ofertades TOTES les places ocupades per persones en abús de temporalitat, ja que són places estructurals, a resoldre com a màxim fins a finals del 2024 (pràcticament 3 cursos).
 • Si la persona no aprova oposicions i es queda sense feina, se la indemnitzarà amb 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats (la normativa per acomiadament improcedent de contractes privats estableix 33 dies/any i 24 mesos com a màxim). A més a més, sembla que tan sols tindrà en compte el darrer nomenament.
 • Si la persona no es presenta a oposicions, no tindrà dret a reclamar cap indemnització.
 • Les borses de substitucions es regularan a partir d’una nota mínima establerta i per ordre de la puntuació obtinguda.

L’ “ICETAZO”, tot i que ja és vigent, va ser aprovat amb la condició de tramitar-se com a Proposició de Llei al congrés per via d’urgència, el que permet esmenar amb canvis que podrien anar encaminats a garantir l’estabilitat de les treballadores públiques que ocupen una vacant, tot blindant la seva continuïtat al seu lloc de feina, com també succeeix a les empreses privades en els mateixos casos. Quines propostes s’estan fent en aquest sentit:

 • Procés de concurs de mèrits via 61.6 de l’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) restringits en base de l’experiència a l’administració que convoca. Proposta que defensem des de CGT. 
 • Fixesa directa via contracte Indefinit Fixe fins a la jubilació. Proposta del Tribunal Suprem. 
 • Proposta d’una nova figura contractual: “personal públic estabilitzat”, a extingir fins a la jubilació de la treballadora, proposta que té la dificultat de la necessitat de legislar de nou. Proposta de l’Expresidenta del Tribunal Constitucional, Emilia Casas. 
 • En cas de pèrdua del lloc de feina (acomiadament), indemnització de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats. 

La situació és greu i hi ha poc marge de temps per valorar de quina manera ens afectarà el decret. Volen convocar oposicions de totes les vacants que ara mateix estan sense cobrir (per les dades de les darreres convocatòries, tan sols el 50% de les persones que aproven les oposicions tenen més de 3 anys d’experiència, és a dir, es troben en #AbúsTemporalitat. 

És imprescindible compartir aquesta informació amb totes les persones afectades que coneixem i que puguem transmetre la gravetat del que ens arriba. Fem assemblees als centres, posem el problema damunt de la taula. Parlem i evidenciem la injustícia que patim arreu, però especialment al nostre centre de treball en el qual estem destinades.

Necessitem romandre organitzades, som moltes les afectades (al voltant de 25.000 docents interines, prop del 40% de tot el professorat) i organitzades podem aturar aquesta vulneració flagrant dels nostres drets laborals. Ens han d’escoltar i garantir-nos l’estabilitat en el lloc de treball.