Manifest per a la defensa de la igualtat educativa a la ciutat de Cervera

AMPA JAUME BALMES.

SUPRESSIÓ NO, SÍ A L’ALTERNANÇA
#somEscolasomCervera

manifest_contra_la_supressioI_.pdfManifest per a la defensa de la igualtat educativa a la ciutat de Cervera

Atesa la voluntat de suprimir definitivament una línia ( grup de nens i nenes de P3 ) de l’escola Jaume Balmes de Cervera manifestada pels Serveis Territorials d’Educació de la demarcació de Lleida, i vist el no posicionament clar davant aquesta decisió de l’Equip de Govern de la Paeria de Cervera, si nó també la intenció d’utilitzar els espais alliberats a l’escola per instal·lar-hi determinats serveis educatius (EAP, CRP, CREDA, ELIC i CFA) [1], l’associació de pares i mares de l’escola vol manifestar la seva més ferma oposició a la desaparició de la meitat de l’oferta educativa de l’escola, pels següents motius:

1- Si bé és cert que la taxa de natalitat al municipi i àrea rural concomitant entra en una fase de davallada que redueix la demanda educativa, aquest efecte ja era conegut, de manera que no se’ns pot presentar ara com el responsable d’aquesta decisió.

2- Des del 31 d’octubre de 2015 i es ratifica el 16 novembre de 2018 per entomar aquesta davallada, i d’acord amb l’alternativa que defensem, les escoles Jaume Balmes i Josep Arques, ja realitzàven una alternança de grups que era impecable en tots els sentits; i que fou aprovada per consens de tots els sectors en les respectives Comissions de Garanties Educatives.

3- L’esmentada alternança permet un repartiment igualitari dels alumnes amb necessitats educatives (psicofísiques, socioeconòmiques i alumnat estranger o novingut). En aquest sentit, la ciutat de Cervera compleix el requeriment de ser inclusiva i no fomentar l’aparició de bosses de població desvinculades entre elles (guetos) en els diferents barris.

4- L’alternança enriqueix els Claustres de Professors de tots els centres educatius de la ciutat, atès que els permet disposar d’un major nombre de docents i, per tant, compta amb una dotació humana més variada i flexible que permet una millor atenció a l’alumnat. En definitiva, l’alternança permet un manteniment dels recursos i dels projectes, la supressió implica un empobriment educatiu.

5- Tanmateix l’alternança també permet tenir dos centres educatius amb capacitat d’absorbir 5 línies en cas d’un futur canvi en la taxa de natalitat o fluctuació demogràfica evitant així, la massificació en les aules dels tres centres d’educació primària: Savines, Josep Arques i Jaume Balmes.

6- No és, per tant, acceptable que s’elimini la meitat de la capacitat educativa d’un centre docent i que es pretengui substituir-la per d’altres serveis educatius, aprofitant una situació demogràfica desfavorable. La ciutat de Cervera ha de poder disposar d’espais alternatius que permetin fusionar aquests serveis sense malmetre el teixit docent del municipi.

7- La supressió del grup de nens i nenes a l’escola Balmes afectaria en un futur immediat, també negativament i pels mateixos motius, l’educació secundària i la infantil ( Llar d’Infants Arrel/ Escola Bressol la Baldufa ) al municipi. D’aquesta manera, l’Institut Antoni Torroja es pot veure reduït a la mínima expressió, i / o fins i tot, abocat a la desaparició amb la conseqüent massificació de les aules de l’Institut La Segarra.

8- La no alternança implicaria en un futur que l’oferta educativa del centre històric i eix comercial de Cervera esdevingués erradicada amb els efectes perjudicials que això comportaria a la restauració, comerç, parc d’habitatge i en general, la vida social al centre de la ciutat.

9- En definitiva, pensem que la proposta només obeeix a criteris estrictes de retallada econòmica per part del departament d’Educació, amb el beneplàcit de la Paeria de Cervera, i que si es materialitza esdevindrà un nou desastre social al municipi, que se sumarà als actuals industrial i comercial.

És per tot això que ens hi oposem i demanem tant el manteniment dels acords vigents d’alternança com el suport dels veïns i veïnes de Cervera així com la complicitat del consistori.

Cervera, a 23 de novembre de 2020

AMPA JAUME BALMES
Associació de Pares i Mares de l’escola Jaume Balmes

[1] CRP: Centre de Recursos Pedagògics. EAP: Equip d’Assessorament Psicopedegògic. CREDA: Centre de Recursos Edu1catius per a alumnat amb Discapacitats Auditives. ELIC: Equip d’assessorament de llengua, interculturalitat i cohesió social. CFA: Centre de Formació d’Adults (“Joan Comorera”).