Xerrada online: Googleització de l’educació pública

Googleització de l’educació pública. Alumnes, centres i Departament.

Xerrada online a càrrec de Cecilia Bayo, membre del grup de mares i pares aliats amb XNET per la democràcia digital en educació.

Dijous 26 de novembre a les 19h.

Inscriu’t-hi enviant un correu a cgteducaciotgn@cgtcatalunya.cat

L’educació és un àmbit especialment crític perquè implica el modelatge de les cultures de el futur.

En aquests últims anys, dos grans canvis estan alterant l’escola pública per la pressió o amb l’excusa de la conjuntura econòmica desfavorable:
– en primer lloc, la conversió de l’educació pública en producte externalitzable que es pot oferir a les empreses;
– en segon lloc, la transformació de la funció última de l’educació per posar-la a l’servei de l’mercat laboral de forma extrema, despullant-la de valors i sentits més humans i transformadors com eren la consecució de la igualtat d’oportunitats o la llibertat, l’esperit crític i l’emancipació de les persones.

És en aquest context en el qual cal entendre el desembarcament de Google a l’escola i l’educació públiques.
Des de fa uns anys, la multinacional nord-americana està introduint-se en els centres públics a través de la implantació de l’correu GMail i de l’eina Google Suite com a plataforma telemàtica de treball per a totes i cadascuna de les activitats escolars: correu intern i extern, emmagatzematge de tota la informació des dels continguts fins a les avaluacions, exercicis i creació de contingut de l’alumnat i de professorat, xats, relacions amb la comunitat educativa i les famílies, etc.

Aquest desplegament està relegant a un segon pla altres opcions o eines de codi obert com Moodle, que estaven esteses des de fa anys en l’àmbit escolar.
Per què s’abandona un model també gratuït, que podia modificar-se segons les exigències, al nostre parer, més distribuït, transparent i verificable pel que fa a la privacitat i la protecció de les dades de les i els alumnes, de l’altra centralitzat, tancat, amb codi no auditable i en mans d’una empresa que basa una gran part dels seus serveis en l’extracció de dades i el seu processament per a la seva utilització segons patrons de comportament dels usuaris i altres paràmetres, a més de periòdicament embolicada en contenciosos relatius a la privacitat de dades dels usuaris? Els beneficis per a Google estan bastant clars; per contra, els beneficis per als altres, les i els usuaris, ens semblen francament dubtosos.

la_googleitzacio_de_l_educacio_publica.jpg