[Manifest unitari] Mobilitzem-nos per un inici de curs en condicions de seguretat!

manifest_14_09_inici_de_curs.pdfEls sindicats de l’educació pública hem exposat unitàriament el seguit de mesures que creiem que són imprescindibles per aquest inici de curs per compensar les carències viscudes pel nostre alumnat durant el tancament dels centres el curs passat, per salvaguardar el dret a l’educació i alhora la salut de totes les treballadores i treballadors dels centres educatius i per prevenir situacions de rebrot que ens poden portar al tancament de centres.

Per tot això, hem exigit a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Educació que no estalviï esforços de cara a l’inici de curs i, hem plantejat l’adopció de les següents mesures:
– Garantir la presencialitat de tot l’alumnat a tots els nivells educatius.
– Reduir les ràtios d’alumnes per aula: 10 a infantil i 15 a primària i secundària i a la resta de nivells educatius.
– Increment de personal docent, d’atenció educativa i de serveis necessari per tal d’aplicar aquestes ràtios de seguretat que reclamem mantenint les especialitats i l’atenció a la diversitat.
– Adoptar mesures de prevenció i protecció de la salut a persones treballadores, alumnat i famílies:
∙ Ús obligatori de mascaretes a partir de 6 anys.
∙ Garantir EPI’s per als treballadors i treballadores: mascaretes FFP2 i pantalles facials
∙ Garantir la distància de seguretat dins de les aules i centres educatius.
∙ Treballadors i treballadores vulnerables que no han rebut encara resposta dels serveis de prevenció: que no s’incorporin fins a tenir la informació sobre la seva consideració de vulnerabilitat o sensibilitat.

Els sindicats d’educació reclamem al Departament d’Educació que no deixi els treballadors i treballadores sense prou garanties de seguretat, demanem el màxim consens possible, tot i que l’Administració s’ha mostrat inaccessible a les nostres propostes de negociació fins ara, continuem mostrant voluntat negociadora. El que va passar durant el final de curs, amb tota la complexitat de la situació que estem vivint, no pot tornar a passar.

Considerem que ha arribat el moment de plantejar quin tipus de mesures de pressió són necessàries per garantir que els centres educatius siguin realment segurs. Per aquest motiu, hem iniciat una «Consulta Unitària» sobre una vaga i altres mobilitzacions que durem a terme durant el mes de setembre.
Així mateix hem acordat presentar denúncies a inspecció de treball, tal i com ja vam fer amb el Pla de reobertura del mes de juny.

Emplacem al Departament a no dilatar més aquesta situació d’incertesa, assumir les mesures que proposem i comprometre’s a negociar a partir d’ara pel bé del conjunt de treballadores i de la comunitat educativa.

sindicats-2.jpg