Mentre apliquen les retallades a la pública: més subvencions a la privada

El 30/8/11 el Departament publicava els concursos per a centres privats i/o concertats i donava els terminis per a presentar les sol·licituts per a

Subvencions per a l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys en centres privats sense finalitat de lucre amb un valor per mòdul de 800€/nen i curs

Subvencions per a les despeses del personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport de centres docents concertats d’educació especial

Subvencions per al suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana de l’alumnat estranger de nova incorporació per a centres concertats als cicles mitjà i superior de primària i per ESO.